Print
 
 

Conferentie 'Versterking examencommisies' 9 maart 2016

 

Woensdag 9 maart organiseerde de VSNU de conferentie ‘Versterking Examencommissies’. Een middag verzorgd voor en door leden, voorzitters en ambtelijk secretarissen van examencommissies, beleidsmedewerkers, bestuurders en experts. De interesse voor de conferentie was groot: ruim 250 mensen vanuit de universiteiten en enkele hogescholen wisselden kennis en ervaring uit. Speciale aandacht was er voor de taak van examencommissies om de kwaliteit van toetsing te borgen. Zonder goede toetsing geen goed onderwijs.


 


 

Foto's VSNU
Klik hier voor een verslag van de opening.


Klik hier voor een verslag van de sluiting.


Klik hier voor de presentatie van keynotespeaker Martine Pol (Inspectie van het Onderwijs)