Print
 
 

VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen - 12. Verantwoorde consumptie en productie

 

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’.

 

Vervuilende energiebronnen
Zo moet het gebruik van vervuilende energiebronnen teruggeschroefd, want ondanks de technologische vooruitgang zullen OECD-landen naar schatting nog 35 procent meer energie verbruiken in 2020. We moeten zorgen dat het kleine percentage aan drinkwater dat er is – maar drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water – minder vaak vervuild en verspild wordt.

 

Voedselproductie
Op het gebied van voedselproductie moet de verdeling beter. Terwijl er bijna 800 miljoen mensen honger hebben, is er in sommige delen van de wereld juist te veel (ongezond) eten, wat zorgt voor hart- en vaatziekten. Naar schatting haalt ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet. Het doel is om in 2030 voedselverspilling gehalveerd te hebben.

 

Groene levensstijl
Onze productie moet schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. De bedoeling is om in de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument: zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.


Lees meer over dit ontwikkelingsdoel en de targets op de website van SDG Nederland.


Hoe werken de Nederlandse universiteiten aan dit ontwikkelingsdoel? Een greep uit de onderzoeken:
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Leiden universiteit
Leiden Universiteit, TU Delft en Erasmus Universiteit

Maastricht University

Open Universiteit

Rijksuniversiteit Groningen

Tilburg University
TU Eindhoven

TU Delft I

TU Delft II

TU Delft III

Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Wageningen University & Research