Print
 
 

Toelating en selectie in de bachelor


In de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is vastgesteld aan welke vooropleidingseisen aspirant-studenten moeten voldoen om toegang te krijgen tot een bacheloropleiding aan de universiteit. Soms is een specifiek vakkenpakket een vereiste en soms zijn scholieren met elk profiel toelaatbaar.


Numerus fixus
Opleidingen die beperkte capaciteit hebben, kunnen een numerus fixus voeren: zij stellen de maximale capaciteit van de opleiding vast. Als meer aspirant-studenten zich aanmelden dan er plekken zijn, bepaalt de opleiding met behulp van een selectieprocedure wie aan de opleiding mag beginnen. Zij maken hiervoor gebruik van een ranglijst. Op basis van de selectieprocedure worden alle studenten gerankt. Als de opleiding honderd plekken heeft, mogen de eerste honderd studenten zich inschrijven voor de opleiding. Als een van hen besluit toch niet met de opleiding te starten, mag nummer 101 van de ranglijst zich inschrijven.


De aanmelddeadline voor numerus fixusopleidingen is 15 januari. Daarna vindt de selectieprocedure plaats en op 15 april worden alle aspirant-studenten geïnformeerd over hun rangnummer. Zie voor meer informatie over deze stappen dit stappenplan van Studiekeuze123.


Kleinschalig en intensief
Bacheloropleidingen die het kenmerk ‘kleinschalig en intensief’ hebben, mogen selecteren. Opleidingen die dit kenmerk hebben, richten zich op een bovengemiddeld studierendement en verbinden activiteiten binnen en buiten het curriculum met elkaar. Deze opleidingen mogen ook een hoger collegegeld vragen (maximaal vijf keer het wettelijk collegegeld). University colleges hebben het kenmerk ‘kleinschalig en intensief’, maar ook andere bacheloropleidingen hebben dit kenmerk. Zie hier voor een overzicht van opleidingen met bijzondere kenmerken, waaronder ‘kleinschalig en intensief’. 


Klik hier voor meer informatie over de overgang van loting naar decentrale selectie.
Klik hier voor meer informatie over de studiekeuzecheck.