Print
 
 

Techniekpact

Onze maatschappij zit vol uitdagingen die vragen om technologische oplossingen. Techniek is onlosmakelijk met het dagelijks leven verbonden. Het is nodig voor een goede infrastructuur, een eerlijke voedselproductie, een duurzame energievoorziening. Werkgevers geven al geruime tijd aan moeite te hebben met het vinden van geschikt technisch geschoold personeel en voorzien dat dit probleem in de nabije toekomst alleen maar zal toenemen. Om hier structureel iets aan te doen, ondertekenden in 2013 ruim 60 partijen (waaronder de VSNU) het Nationaal Techniekpact. Een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, en overheid om krachten te bundelen, projecten te verbinden en acties te versnellen.

 

De afgelopen jaren hebben de partners van het Techniekpact landelijke, regionale en sectorale techniekinitiatieven gebundeld en doorontwikkeld. Uit de jaarlijkse Voortgangsrapportage en de Monitor van 2018 blijkt o.a. dat meer jongeren kiezen voor techniek en het aandeel bètatechnische studenten in het hoger onderwijs toeneemt. 

 

De urgentie van het Techniekpact is onverminderd groot. De komende jaren wordt voortgebouwd op de goede fundamenten die zijn gelegd met het Techniekpact. De partners van het Techniekpact, waaronder de VSNU, hebben hun inzet voor de komende jaren gepresenteerd in het Nationaal Techniekpact: Focus en versnellen. Er zijn vier urgente thema’s waarop collectieve inspanning nodig is om versneld resultaten te boeken: 

 

1. Instroom techniek en technologie verhogen
2. Grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het technisch onderwijs
3. Bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen in de techniek en technologie:
4. Docententekort in de techniek verminderen, ook via hybride docenten

 

Meer weten? Zie het Nationaal Techniekpact: Focus en Versnellen (2018-2020).