Print
 
 

Opleidingstaal universiteiten

De VSNU inventariseert sinds het studiejaar 2016/17 de taal van de opleidingen. Op deze pagina staat alle informatie over de opleidingstaal bij elkaar.

 

 

Thema's:

De meeste bacheloropleidingen hebben Nederlands als opleidingstaal

Engelstalige bacheloropleidingen vooral bij de University Colleges en de sector techniek

Studentenoordelen positief over zowel de Nederlands- als Engelstalige opleidingen

 

Instructietaal van opleiding:
Voor de taal van de opleiding zijn drie categorieën gedefinieerd. Nederlandstalige (NL) opleidingen zijn opleidingen die enkel te volgen zijn wanneer de student de Nederlandse taal machtig is. Dat sluit overigens niet uit dat bij een deel van de vakken de voertaal Engels is of dat er Engels- of anderstalige literatuur wordt aangeboden. Nederlands- en Engelstalige (NL+ENG) opleidingen zijn opleidingen waarbij de student kan kiezen tussen een Nederlands- en een Engelstalige variant van de opleiding. Engelstalige (ENG) opleidingen zijn opleidingen die geheel in het Engels worden verzorgd. De taal van de opleiding is door middel van een opvraag aan de universiteiten vastgesteld.

 

 

De meeste bacheloropleidingen hebben Nederlands als opleidingstaal


In de bachelorfase is het merendeel van de opleiding Nederlandstalig. In de master is de situatie anders en zijn de meeste opleidingen Engelstalig. De verhouding op basis van de jaarlijkse  studenteninstroom is ongeveer gelijk: een meerderheid van de bachelorstudenten volgt een Nederlandstalige opleiding en een meerderheid van de masterstudenten een Engelstalige opleiding. Opvallend is dat de opleidingen met zowel een Nederlandstalige als Engelstalige variant relatief groot zijn: een groot deel van de studenten volgt een dergelijke opleiding.

 

 

 

 

Engelstalige bacheloropleidingen vooral bij de University Colleges en de sector Techniek


De meeste Engelstalige bacheloropleidingen vallen binnen de sector Techniek en Sectoroverstijgend (University colleges). Binnen de sector Economie is het aanbod van opleidingen met zowel een Nederlandse als een Engelstalige variant het grootst. In de master is voor vrijwel alle sectoren Engels de meest voorkomende instructietaal. In de sectoren Gezondheid en Recht komen relatief de meeste Nederlandstalige masteropleidingen voor.

 

 

 

In onderstaande grafiek is het aandeel Engelstalige opleidingen (NL+ENG en ENG) afgezet tegen het aandeel internationale instroom per sector. Zichtbaar is dat, gezien het aandeel Engelstalige opleidingen, de sector Gedrag en Maatschappij een relatief grote internationale instroom heeft terwijl de sector Techniek een relatief lage internationale instroom heeft.

 

 

 

 

Studentenoordelen positief over zowel de Nederlands- als Engelstalige opleidingen


Studenten zijn in gelijke mate tevreden over Nederlands- en Engelstalige opleidingen in het wo. Ook de didactische vaardigheden van docenten worden gelijk en op hoog  niveau beoordeeld. Bij geheel Engelstalige opleidingen beoordelen studenten de beheersing van de Engelse taal door docenten hoger dan in Nederlandstalige opleidingen. Ook hier valt op dat met een beoordeling van 4,1 studenten tevreden zijn over het niveau.