Print
 
 

Studentengroei en student/staf ratio

 

Het aantal studenten dat ingeschreven staat op de universiteit is de afgelopen jaren sterk gestegen. Tegelijkertijd is ook het aantal medewerkers op de universiteit toegenomen. Deze stijging is echter niet zo hoog als het aantal studenten. Dit komt o.a. door de dalende rijksbijdrage per student. Doordat de overheid niet volledig compenseert voor de groei in het aantal studenten ontvangen de universiteiten al jaren minder geld per student. In de afgelopen 10 jaar is daarnaast het aantal contacturen toegenomen1. Mede hierdoor is de hoge werkdruk een steeds groter probleem voor de universiteiten.

 

 

Universiteiten zijn de afgelopen 10 jaar gegroeid

 

Het aantal studenten is tussen 2008 en 2018 toegenomen met 35%. Het aantal medewerkers met een onderwijs- en onderzoektaak steeg in dezelfde periode ook met respectievelijk 26% en 22%. Het ondersteunend personeel is het minst hard gegroeid met ongeveer 12,7%. Alle universiteiten zijn de afgelopen jaren gegroeid al is er veel diversiteit tussen de verschillende universiteiten te zien. Zo is het aantal studenten bij Wageningen Universiteit in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld (132%). 

 

 

Ontwikkeling student/staf ratio

 

De verschillen in de student/staf ratio tussen de universiteiten zijn groot. Dit heeft vooral te maken met het type opleiding en het daarbij passende onderwijs. Daarnaast is er in het kader van de prestatieafspraken de afgelopen jaren meer ingezet op intensief en kleinschalig onderwijs. Hierdoor is de student/staf ratio voor sommige opleidingen gedaald. Anderzijds hebben sommige universiteiten te maken met een sterke groei van het aantal studenten waardoor de ratio juist weer toeneemt. In 2018 is de algehele ratio weer toe genomen naar het niveau van 2011.

 

Bij de student/staf ratio kijkt de VSNU naar het personeel dat voornamelijk betrokken is bij het geven van onderwijs. Dit zijn hoogleraren, universitair (hoofd) docenten en overige docenten. De meeste de medewerkers in deze categorië zijn naast het geven van onderwijs ook nog belast met het doen van wetenschappelijk onderzoek. 

Het is ook mogelijk om in de grafiek de student/staf ratio te selecteren voor het gehele wetenschappelijke personeel (WP). Hierbij worden ook postdocs en PhD'ers mee geteld.

 

In 2011 was er een piek van 19,8. Het jaar daarop is de ratio sterk gedaald door de langstudeerboete: Studenten die meer dan één jaar over de opleiding deden betaalde een verhoogd collegegeldtarief. De maatregel is door de politiek binnen één jaar alweer teruggedraaid en is effectief nooit in werking getreden. Een groot aantal studenten heeft door dit vooruitzicht in 2011 wel versneld het diploma gehaald waardoor het aantal ingeschreven studenten toen af nam. 


 

 

 
1Vanaf 2005 t/m 2016 is het aantal contacturen gemiddeld voor het gehele wo met 3 uur toegenomen (bron: studentenmonitor)