Print
 
 

Schakeltrajecten


Om door te stromen naar een universitaire master, kunnen hbo-studenten deelnemen aan een schakeltraject. Hiermee  werken ze de kennisachterstand weg die ze hebben ten opzichte van wo-studenten die een bijbehorende bacheloropleiding hebben afgerond. Ook universitaire studenten kunnen hier gebruik van maken, als zij een master willen volgen in een andere richting dan hun bachelor. Universiteiten zijn verplicht om schakeltrajecten aan te bieden, maar krijgen hiervoor geen bekostiging van de overheid. Door de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid mag voor trajecten vanaf zestig studiepunten nog slechts anderhalf keer het wettelijk collegegeld gevraagd worden. Het wetsvoorstel Studievoorschot regelt dat het te vragen bedrag aan studenten nog verder wordt teruggebracht naar één keer het wettelijk collegegeld. In veel gevallen is dit niet kostendekkend, waardoor het voortbestaan van de schakeltrajecten in gevaar komt.