Print
 
 

Profileringsfonds

 

Door middel van het Profileringsfonds bieden universiteiten specifieke studenten de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen als ze door bijzondere omstandigheden (zoals ziekte, handicap of sport) studievertraging oplopen.

Bijzondere omstandigheden waarop de student zich kan beroepen bij het oplopen van studievertraging zijn:
a) ziekte of zwangerschap
b) lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen
c) bijzondere familieomstandigheden
d) een onvoldoende studeerbare opleiding
e) erkende topsportstatus van het College van Bestuur
f) het vervullen van bestuursfuncties in de medezeggenschap en studentenorganisaties

Het Profileringsfonds vloeit voort uit de Wet versterking besturing. Het instellingsbestuur heeft veel ruimte om zelf te bepalen wat de omvang en de duur van de uitkering uit het Profileringsfonds is. Dit biedt universiteiten de mogelijkheid om, in gesprek met de MR, maatwerk te kunnen bieden. Hoe het Profileringsfonds precies wordt ingericht en uitgevoerd verschilt dus per universiteit. Het gesprek hierover vindt plaats met de medezeggenschap. De medezeggenschap heeft instemmingsrecht op de inhoud van het Profileringsfonds.

De Minister heeft op 20 januari 2015 aan de Eerste Kamer toegezegd een monitor uit te voeren naar het Profileringsfonds. De Minister heeft toegezegd om, in gesprek met de universiteiten en de hogescholen, te bekijken hoe de monitoring kan worden vormgegeven op een wijze die tot zo min mogelijk (extra) administratieve lasten leidt.