Human Resources

Werkgeversorganisatie

De VSNU is de werkgeversorganisatie voor de 14 aangesloten universiteiten. Als werkgeversorganisatie voert de VSNU de cao-onderhandelingen met de werknemersorganisaties.

 

HR-beleid

De VSNU volgt de actuele ontwikkelingen op het gebied van hr-beleid voor universiteiten op de voet. Op deze manier zorgen we ervoor dat universiteiten een aantrekkelijke werkplek zijn en blijven voor onze werknemers.

Partners

Als werkgeversorganisatie is het van belang goed contact te onderhouden met partnerorganisaties. De VSNU werkt nauw samen met de volgende organisaties:

 

Onze boodschappen

In de factsheets met interactieve visualisaties worden de belangrijkste boodschappen van de VSNU ondersteund door interactieve data.