Print
 
 

Parlement en Wetenschap

 

Actuele wetenschappelijke inzichten gebruiken in het parlementaire proces, dat is het doel van het structurele samenwerkingsverband tussen de Tweede Kamer en vier wetenschapsorganisaties: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), De Jonge Akademie, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).


Onder de vlag van Parlement en Wetenschap spannen zij zich gezamenlijk in om het gebruik van wetenschappelijke kennis in het parlementaire werk te bevorderen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een Kamerdebat. Vaste Tweede Kamercommissies kunnen hiervoor gebruikmaken van drie instrumenten:

 

Ontbijtbijeenkomst
Tijdens een besloten en informele ontbijtbijeenkomst spreken wetenschappers met leden van een Vaste Kamercommissie over een door de commissie aangedragen thema. Wetenschappers belichten dit thema vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Kamerleden nemen de informatie mee in het parlementaire debat. Een ontbijtbijeenkomst kan de opmaat blijken naar een wetenschappelijke factsheet (zie onder).


Wetenschappelijke factsheet
Vaste Kamercommissies kunnen een wetenschappelijke factsheet aanvragen over een specifiek onderwerp. De factsheet bevat een actueel overzicht van wetenschappelijke kennis op dat gebied en verwijzingen naar bronnen en andere publicaties.

 

 

 

Netwerkverkenning
Een netwerkverkenning biedt Vaste Kamercommissies een overzicht van wetenschappers, onderzoeksgroepen en –instituten met kennis op een specifiek gebied. De netwerkverkenning kan bijvoorbeeld worden gebruikt ter voorbereiding op een rondetafelgesprek, hoorzitting of ontbijtbijeenkomst.