Onderwijs

 

Onderwijskwaliteit

Universiteiten hebben verschillende maatregelen geïmplementeerd om het studiesucces van studenten te vergroten.

 

Internationaal

Internationalisering biedt kansen voor Nederlandse studenten om te excelleren en om internationale ervaringen op te doen.

 

 

Lerarenagenda

De VSNU werkt met partners o.a. aan het vergroten van het aantal academisch opgeleide leraren in het onderwijs en het versterken van de kwaliteit van de lerarenopleidingen.

Kwaliteitszorg onderwijs

Kwaliteitszorg van het onderwijs is voor de Nederlandse universiteiten en studenten van groot belang. Sinds 1985 worden de onderwijsprogramma’s van Nederlandse universiteiten door een externe commissie geaccrediteerd.