Onderwijs

 

Toelating tot het WO en doorstroom

Universiteiten hebben verschillende maatregelen geïmplementeerd om het studiesucces van studenten te vergroten.

Lerarenagenda

De VSNU werkt met partners o.a. aan het vergroten van het aantal academisch opgeleide leraren in het onderwijs en het versterken van de kwaliteit van de lerarenopleidingen.

Internationaal

Internationalisering biedt kansen voor Nederlandse studenten om te excelleren en om internationale ervaringen op te doen.