Print
 
 

Werkgroep SEP

VSNU vormt samen met KNAW en NWO een werkgroep voor het monitoren en doorontwikkelen van het Standaard Evaluation Protocol. Daarnaast zijn enkele experts uit het veld bij de werkgroep aangesloten. De leden van de werkgroep zijn:

  • Kim Huijpen - VSNU
  • Jean Philippe de Jong - KNAW
  • Helga Varwijk - NWO
  • Leonie van Drooge - Rathenau instituut
  • Lieke van Fastenhout-Strating - Universiteit van Amsterdam
  • Michel Walthouwer - Maastricht University
  • Meg van Bogaert - QANU


De werkgroep vervult de taak van landelijke platform- en adviesfunctie en zorgt voor kennisuitwisseling, voorlichting en communicatie over het SEP. Tevens is de werkgroep het loket voor verzoeken inzake het SEP voor externe partijen.