Print
 
 

Jaco van der Veen

Jaco van der Veen (1992) werkt bij de VSNU als beleidsadviseur. Op het domein Human Resources adviseert hij de werkgeversdelegatie in de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de universiteiten. Daarnaast ondersteunt hij de universiteiten bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak van werkdruk. Binnen de vereniging werkt hij mee aan het implementeren van de nieuwe bestuurlijke structuur. Eerder evalueerde Jaco voor de VSNU het experiment prestatiebekostiging en adviseerde hij over Europese beleidsontwikkelingen en internationalisering. 
 
Jaco haalde zijn master politicologie met specialisatie bestuur & beleid aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderwerp van zijn scriptie was professionele autonomie & inspectietoezicht primair en voortgezet onderwijs. Tijdens zijn studie heeft hij als bestuurslid bij DWARS, GroenLinkse Jongeren, in samenwerking met andere jongerenorganisaties de positie van jongeren in het pensioenstelsel onder de aandacht gebracht. Ook was hij actief in de medezeggenschap en werkte al onderwijscoördinator bij de ASVA StudentenUnie.
 
Na zijn studie nam Jaco deel aan De Nationale DenkTank 2015. In dit project werkte een groep van 24 recent afgestudeerden en promovendi aan tien oplossingen voor het leren van de toekomst. Het alumninetwerk van De Nationale DenkTank zet zich met verschillende activiteiten in voor het verbinden van wetenschap, overheid en bedrijfsleven ten bate van maatschappelijke vraagstukken.
 
Jaco van der Veen

“Ik sta ervoor dat de VSNU in discussie met alle betrokkenen bij de universiteiten het belang van goed onderwijs en onderzoek steeds centraal weet te stellen.”

Jaco van der Veen
Beleidsadviseur

Onderwerpen:

Cao

Werkdruk

VSNU 2.0