Print
 
 

Daphne Smeets

Daphne Smeets (1974) leidt sinds 1 april 2014 het domein Financiën. Onder haar verantwoordelijkheid vallen de financiën en de bekostiging van universiteiten. In het bijzonder richt Daphne haar aandacht nu op de investeringsagenda onderzoek en de inzet voor de komende verkiezingen, de financiële positie van de universiteiten en vastgoed, de (voor-)investeringen vanwege het studievoorschot en de bekostiging van schakelprogramma’s.
Ze volgt de ontwikkelingen bij o.a. OCW op de voet en adviseert gevraagd en ongevraagd bestuurders en collega's.

 

Daphne studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Ze vulde haar kennis naast haar werk aan met de opleidingen personeel, organisatie & management en openbare financiën en economie. Voor haar komst naar de VSNU, was Daphne onder andere senior inspecteur rijksfinanciën bij het Ministerie van Financiën, waar ze onderwijs- en zorgbeleid beoordeelde op doelmatigheid en beheersbaarheid. Daarnaast was zij een periode voorzitter van de Departementale Ondernemingsraad. Daarvoor werkte Daphne als senior beleidsmedewerker bestuursbureau bij koepelorganisatie VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), als belangenbehartiger van gemeenten richting het Rijk.

Daphne Smeets

“Voldoende financiële middelen en een hanteerbare systematiek zijn essentiële voorwaarden voor de universiteiten om hun maatschappelijke opgave te vervullen.”

Daphne Smeets
Domeinleider Financiën

E-mail: smeets@vsnu.nl
Tel. 06 33 03 46 59

Onderwerpen:

Financiën
Bekostiging
Financiële sturing
Fiscale wetgeving