Print
 
 

Realisatie voorinvesteringen 2015


Universiteiten hebben in 2015 samen €77 miljoen extra geïnvesteerd in het kader van de invoering van het studievoorschot. Dit blijkt uit de jaarverslagen van de universiteiten. De universiteiten hebben toegezegd om in de periode 2015 tot en met 2017 in totaal €200 miljoen te investeren, wat neerkomt op gemiddeld €67 miljoen per jaar. Met de resultaten in 2015 liggen de universiteiten dus goed op koers.


Universiteiten maken budget vrij door onttrekking aan hun reserves, een herschikking binnen hun begroting of een combinatie van beide. Voor een deel gaat het om nieuwe plannen. Daarnaast worden al voorgenomen investeringen opgehoogd met extra budget of in de tijd naar voren gehaald, zodat studenten en docenten hier eerder van profiteren.

 

Waar zijn de voorinvesteringen 2015 aan besteed?  


Universiteiten hebben het meest geïnvesteerd in onderwijskwaliteit. Dit zijn bijvoorbeeld  investeringen in kleinschaligheid, door het aanstellen van meer docenten. Er is geïnvesteerd in excellentietrajecten, projecten gericht op studiesucces en internationalisering. Ook is er geld gegaan naar de implementatie van nieuwe onderwijsvormen zoals online en activerend onderwijs.

Ruim een derde is gegaan naar moderne infrastructuur, zoals moderne studiewerkplekken, nieuwe digitale leer- en werkomgevingen, ICT en audiovisuele middelen voor nieuwe (online) onderwijsvormen.

Een klein deel is gegaan naar onderwijsgebonden onderzoek, dat is gericht op verbetering van de onderwijskwaliteit. 
 

 

 


Laatst bijgewerkt op 11-04-2017