Print
 
 

TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit in dialoog over toekomst


Op 2 april organiseerden de TU Delft, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit de derde regiobijeenkomst in het kader van de Toekomststrategie Nederlandse universiteiten. Staf- en collegeleden, studenten en entrepreneurs kwamen samen in Delft. Daar kwam onder andere de veranderende taak van de universiteiten ter sprake. De president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Allard Castelein, voorziet een verschuivende focus op de arbeidsmarkt. ‘In 2025 kijken topbedrijven niet meer naar diploma’s, maar naar competenties, ambities, sociale intelligentie en internationale oriëntatie.’ Entrepeneur Michiel Muller vult aan: ‘universiteiten moeten echt inspiratie bieden aan studenten met uitstekende docenten én mensen uit de praktijk.’

 


Woensdagavond schoven ruim veertig nauwe relaties aan bij tafelgesprekken over de toekomst van de universiteiten. De dialoog spitste zich onder meer toe op kenniscirculatie in een internationaal opererende regio. Dit thema is afkomstig uit het WRR-rapport Naar een lerende economie: ‘kennis en vaardigheden verouderen snel en permanent leren is steeds meer geboden om bij te blijven’ (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2013). In lijn met dit statement was één van de centrale vragen tijdens de bijeenkomst: hoe kan de kenniscirculatie tussen de universiteiten en de regio versterkt worden, ook met het oog op hun internationale rol?

 

Met de vier toekomstscenario’s in het achterhoofd, zoals opgesteld door het Rathenau Instituut, spraken de aanwezigen in Delft ook over ‘een leven lang leren’. In de scenario’s van regionale kracht en internationale selectie ligt de nadruk op private waarde van kennis en onderwijs. Als de onderwijstechnologie zich daarnaast blijft ontwikkelen, kan het aantal deeltijdstudenten stijgen. Maar wie is dan eigenaar van de leercurve? Wie neemt de verantwoordelijkheid? Het financieren van de leercurve blijkt soms een probleem. Wethouder Ingrid van Engelshoven erkent het grote belang van kennisinstellingen in haar regio: ‘het maakt mij niet uit waar die kennis en kunde vandaan komt in Den Haag, als het er maar is!’

 

De laatste regiobijeenkomst is op 5 juni in Eindhoven. Vervolgens vindt op 26 en 27 juni de tweede Duin & Kruidbergconferentie plaats. Tenslotte wordt half juni een online magazine gepubliceerd met de opbrengsten van de regiobijeenkomsten.