Print
 
 

In de Vereniging van Universiteiten (VSNU) werken de Nederlandse universiteiten samen, stemmen zij af en behartigen hun belangen in de politiek en via de media. Het VSNU-bureau signaleert, agendeert en ondersteunt de vereniging en haar leden. De VSNU is daarnaast werkgeversvereniging. Het bureau, op steenworp afstand van het Binnenhof, is een compacte organisatie van 35 gedreven professionals, met een platte structuur en een informele, resultaatgerichte cultuur. Ambitie, initiatief, persoonlijke ontwikkeling en collegialiteit zijn vanzelfsprekend. De VSNU werkt binnen de domeinen onderwijs, onderzoek & valorisatie, HR, financiën, governance & accountability, internationaal en communicatie/public affairs.

 
Om onze ambities te realiseren zijn wij per 1 april 2019 op zoek naar een


Domeinleider Onderzoek en Valorisatie (m/v)

Fulltime (36-40 uur per week)

 

De functie

Met onderstaande werkzaamheden draagt u bij aan de profilering van de VSNU als een moderne, alerte koepelorganisatie en een speler van formaat. U geeft leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de advisering over onderzoeksbeleid in brede zin en bent verantwoordelijk voor een aantal specifieke projecten in het domein. Voorbeelden van lopende projecten zijn: Waarderen en belonen van wetenschappers, Wetenschappelijke integriteit, de Nederlandse Wetenschapsagenda en Topsectoren, Kwaliteitszorg, Onderzoeksfinanciering en de Europese Kaderprogramma’s. U bent goed op de hoogte van de inrichting van het Nederlandse onderzoekslandschap en de spelers daarin. U kent de werking van de verschillende geldstromen (eerste, tweede, derde geldstroom) en de betekenis daarvan voor het universitair onderzoek. U kunt zich verplaatsen in de belangen van universitaire onderzoekers en u hebt een scherp besef van de bestuurlijke verhoudingen in het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs en onderzoek.

U speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen, zoals de wens om open science en open access te bevorderen, agendasettend te zijn op het gebied van digitalisering in het onderzoek binnen het project Digitale Samenleving, te komen tot een goede (balans in) onderzoeksfinanciering en het bevorderen van de maatschappelijke en economische impact van de Nederlandse universiteiten op de samenleving. U legt dwarsverbanden naar andere domeinen zoals onderwijs, internationaal, financiën en governance. Voor domein overstijgende vraagstukken werkt u vanzelfsprekend samen met collega-domeinleiders.

Ten behoeve van de VSNU onderhoudt u actief het relevante netwerk met partners uit bijvoorbeeld de Kenniscoalitie: KNAW, NWO, NFU, TO2, de VH, VNO-NCW en MKB Nederland. Daarnaast bent u aanspreekpunt voor relevante ministeries zoals OCW en EZK. Ten behoeve van de projecten onderhoudt u contacten met en werkt u samen met bestuurders en specialisten bij de universiteiten. Als netwerker en generiek adviseur zet u zich in voor landelijke samenwerking en positionering.


Bureaumanagement
Domeinleiders bij de VSNU geven leiding aan een klein team van medewerkers in hun domein en treden daarnaast op als manager binnen het bureau. Op basis van aanwezige competenties en/of de ontwikkeling daarvan bent u verantwoordelijk voor één of meerdere managementtaken, bijvoorbeeld mentoraat, ICT of secretaris van een van de drie stuurgroepen. U zorgt hierbij voor goede afstemming met de directeur en de andere domeinleiders. Specifieke personeelsaangelegenheden worden afgestemd met de directeur.


Werkstijl en ontwikkeling
De domeinleider ontwikkelt zichzelf actief en gericht en staat open voor feedback (zowel geven als ontvangen). U bent transparant in uw werkwijze en gericht op het verbeteren van stijl, (diplomatiek) optreden en inhoud. U heeft een voorbeeldrol waar het gaat om een projectmatige aanpak van werk, inclusief tijdschrijven, planning, evaluatie en verantwoording.


Algemene profieleisen
-    Academisch werk- en denkniveau;
-    Tenminste 7 jaar relevante werkervaring;
-    Scherp inzicht in het onderzoekslandschap en de actuele vraagstukken binnen het wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal;
-    Ervaring met onderzoek en/of onderzoeksbeleid in een universitaire context;
-    Sterk abstraherend vermogen;
-    Reflectieve instelling;
-    Autonoom denker, groot zelfsturend vermogen
-    Uitstekend rolbesef;
-    Constructieve bijdrage aan eenheidsvorming/bondgenootschap tussen aangesloten universiteiten;
-    Teamplayer;
-    Tactisch visionair én tactisch vernieuwend;
-    Een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen;
-    Beschikt reeds over een relevant netwerk;
-    Sterke onderhandelingsvaardigheden;
-    Het vermogen complexe zaken helder te verwoorden;
-    Bewezen vaardigheden in het inrichten en regisseren van complexe trajecten en processen;
-    Een gemakkelijke en actieve netwerker;
-    Gevoel voor (politiek-)bestuurlijke verhoudingen en het eigen functioneren daarbinnen.

De ideale kandidaat overtuigt op basis van presence en persoonlijkheid, als stevige en natuurlijke gesprekspartner van bestuurders, onderhandelingspartners en stakeholders. Heeft lef en denkt out of the box. Agendeert de strategische thema’s. Is energiek en volhardend; entameert en creëert draagvlak en houdt de regie. Is in staat om problemen en uitdagingen integraal, constructief en proactief te benaderen op grond van inzicht op hoofdlijnen. Denkt in oplossingen. Maakt weerstand werkbaar. Prioriteert, structureert en werkt samen. Relativeert, reflecteert en heeft humor.


Wij bieden
Een veelzijdige en dynamische functie in een dynamische organisatie, waarin geïnvesteerd wordt in medewerkers. Een interessante baan voor kandidaten met ambitie.

Een dienstverband voor een jaar van 36-40 uur per week. Bij goede prestaties wordt dit omgezet naar een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en is marktconform ingedeeld in schaal 13 van de cao Nederlandse Universiteiten.
Daarnaast kent de VSNU uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, een actief opleidingsbeleid en een werkomgeving waar professionaliteit centraal staat.
Het bureau is gevestigd in het centrum van Den Haag. Er wordt gewerkt vanuit een modern en flexibel kantoorconcept. Op de dinsdagen is het voltallige team (verplicht) collectief aanwezig.

Procedure
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de huidige Domeinleider Onderzoek en Valorisatie, Wouter Feldberg, te bereiken via telefoonnummer 06-2553 8047 of per email op feldberg@vsnu.nl. Meer informatie over de VSNU kunt u vinden op www.vsnu.nl. De gesprekken vinden plaats op ons kantoor in Den Haag op 11 februari 2019 tussen 09.00 en 13.00 uur. Uw sollicitatiebrief én cv ontvangen wij graag uiterlijk
4 februari 2019 per e-mail (vacature@vsnu.nl) gericht aan Ellen Wilkens, P&O adviseur.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De VSNU hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in het VSNU bureau ondervertegenwoordigd zijn.