Print
 
 

Terugblik Conferentie Onderwijscarrières


Samen met de EUR organiseerde de VSNU op 20 maart 2014 een conferentie over onderwijscarrières. Het doel van deze conferentie was om van gedachten te wisselen over de aandacht en waardering van onderwijs en onderwijscarrières in de loopbaan van wetenschappelijk personeel. Met behulp van ruim 140 deelnemers en 18 sprekers is het gelukt om naast het delen van good practices een verdiepende discussie over de rol en invulling van onderwijscarrières tot stand te brengen. Een impressie van de conferentie is hier te vinden.

 

 

Ochtendsessies
In een zestal ochtendsessies zijn good practices uitgewisseld over een drietal thema’s:

a)    de invulling en organisatie van de SKO en de leergang onderwijskundig leiderschap en permanente scholing;
b)    het belang van het tot stand brengen van learning communities onder docenten binnen universiteiten;
c)    de rol van het HR-beleid en de HR-cyclus in het stimuleren en waarderen van kwalitatief goed onderwijs op de universiteiten. 

 

Discussies

In de middag zijn onder leiding van prof. dr. Simone Buitendijk, prof. dr. Huib Pols en prof. dr. Bert van der Zwaan discussies gevoerd. Hieronder enkele observaties die de revue hebben gepasseerd.


a)    Onderwijs is niet ondergeschikt, maar nevengeschikt aan onderzoek. Beide kerntaken moeten de universiteiten op het hoogste niveau bedrijven.
b)    Erkenning en waardering op het onderwijsterrein moet systematisch worden (door)ontwikkeld. Ontwikkel carrièrepaden en stel bijvoorbeeld teaching fellows en mentoren voor docenten aan.
c)    Stimuleer kennisdeling door middel van learning/teaching communities, bijvoorbeeld intervisie voor (beginnende) docenten.
d)    Naast het verzorgen van onderwijs gaat het ook om de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs. Evidence-based onderwijsinnovatie is van cruciaal belang.
e)    Goed leiderschap door de juiste onderwijsleiders is tevens van groot belang, bijvoorbeeld door het volgen van de leergang onderwijskundig leiderschap en het coachen van onderwijsdirecteuren.
f)    De kwaliteit van doceren kan aanzienlijk verbeteren wanneer de onderwijsvorm goed aansluit bij de eigen passie en bevlogenheid van de docent.
g)    Daarnaast zouden ook teams van docenten meer verantwoordelijk kunnen worden voor een onderwijsperiode of -activiteit. Dit teamwerk kan een impuls geven aan de kwaliteit en samenhang van de onderwijsonderdelen. De beloning kan ook het team toekomen.


Slot
De conferentie sloot af met de vraag van VSNU-voorzitter Karl Dittrich om bijdragen vanuit de deelnemers aan een hypothetisch manifest “education in transition”. Hoe kan de waardering voor kwalitatief goed onderwijs en goede docenten in het wetenschappelijk onderwijs verder worden gestimuleerd? Voorstellen vanuit de deelnemers waren onder andere: de noodzaak van een betere kwaliteitsmeting van ‘doceren’ door bijvoorbeeld peer reviews, het mogelijk maken van (meer) kennisdeling onder docenten, het instellen van ‘teaching communities’ waar bevlogenheid onder docenten wordt gestimuleerd en doorgegeven, het stimuleren van persoonlijk contact met studenten, het creëren van een veilige leeromgeving en het aanstellen van vaardige onderwijsleiders met visie. 

 

Presentaties

 

 
Links

Omschrijving sessies

Foto's