Print
 
 

VSNU aanwezig bij March for Science: “warme steun voor open wetenschap!”

Op 22 april werd in Amsterdam de March for Science gehouden, tegelijk met marsen op meer dan vijfhonderd verschillende plekken ter wereld (waaronder ook Maastricht). Het doel: duidelijk maken dat de samenleving van de 21-ste eeuw niet zonder wetenschap kan bestaan. Des te erger is het, dat in deze tijd wetenschappelijk gevalideerde kennis en internationale gedachtewisseling steeds meer onder druk staan – in een aantal landen zelfs vanuit de politiek. Voor de VSNU is deze ontwikkeling onacceptabel. Vandaar dat wij de March for Science ondersteunen. Voorzitter Karl Dittrich vatte het op dit mooie evenement zo samen: “Bij een open democratie en een open economie hoort open wetenschap. Daar hebben we met zijn allen ongelofelijk veel profijt van. De universiteiten zijn trots daarin een belangrijke rol te vervullen”. Dittrich vroeg ook aandacht voor de positie van wetenschap in ons land; wetenschap serieus nemen betekent wetenschap mogelijk maken. Te meer daar we er zo goed in zijn. Dit geluid werd ook vertolkt in de open brief van de wetenschappers Feringa, Clevers en Dijkgraaf in NRC Handelsblad die u hier kunt teruglezen.