Stuurgroep Internationaal (SI)

 

De Stuurgroep Internationaal is voor alle internationale onderwijs-, onderzoek- en HR-aangelegenheden het bestuurlijke voorportaal voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur in de VSNU. Te denken valt aan advisering over standpunten ten opzichte van de grote Europese dossiers als Horizon 2020, Erasmus for All en de European Research Area of advisering over de lange termijn visie van de VSNU op internationale studentenmobiliteit. Ook is de Stuurgroep een bestuurlijk discussieplatform voor universiteitsbestuurders met betrekking tot alle internationale aspecten van het Nederlands wetenschappelijk onderwijs. De Stuurgroep Internationaal vergadert vier keer per jaar, waarvan één keer in Brussel.

Secretaris vanuit de VSNU is Jurgen Rienks, Domeinleider Internationaal.