Print
 
 

Ervaringen van University Colleges: haal het uiterste uit je bacheloropleiding

 

Op 22 oktober organiseerden University College Maastricht, University College Utrecht, University College Roosevelt in samenwerking met de Vereniging van Universiteiten een seminar over het gedachtegoed en de werkwijze van University Colleges. Insteek was om te kijken hoe (reguliere) universitaire bacheloropleidingen gebruik kunnen maken van en inspiratie opdoen uit het University College Model. 


Welke onderdelen dragen bij aan studiesucces? Hoe krijg je meer binding tussen studenten en docenten? Hoe zorg je voor een ambitieuze en gemotiveerde studiecultuur? Hoe vindt tutoring en persoonlijke begeleiding plaats? Dit soort vragen zullen gedurende de dag aan de orde zijn in plenaire sessies en workshops. Er is dan ook veel ruimte voor vragen en discussie. Aan het einde van het seminar worden enkele opleidingsdirecteuren van (reguliere) bacheloropleidingen geïnterviewd om hen te vragen wat zij kunnen toepassen binnen hun opleiding. 

 

"My College is My Castle" (verslag)


Op woensdag 22 oktober organiseerden University College Maastricht, University College Utrecht en University College Roosevelt ondersteund door de VSNU een seminar over de ervaringen van deze drie University Colleges. Centraal stond de vraag welke elementen en aspecten bacheloropleidingen van University Colleges kunnen overnemen, in het kader van intensivering en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

 


 

Filosofie, praktijk en uitkomsten
Na de opening door de voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht Martin Paul over het belang van elkaar leren, gaven de drie Deans elk een presentatie over respectievelijk de filosofie, de praktijk en de resultaten. De Dean van het University College Utrecht, Rob van de Vaart, trapte af met een rondgang langs de filosofieën achter de University Colleges, de Liberal Arts and Science. Centraal hierin staat altijd de combinatie van breedte én diepgang die een student in drie jaar bereikt.  Niet alleen wat betreft de theorie, maar ook qua vorm en expressie. Een stuk theorie vertalen naar een tentamen, paper én toneelstuk tegelijkertijd  is iets wat kenmerkend is voor een University College. De essentie van het onderwijs is uiteindelijk een combinatie van kennis, skills, sociale én integratieve vaardigheden.

 

The Liberal Arts Philosophy is a unique feature of the U.S. higher education system, providing an emphasis on studying across a broad range of courses in the humanities, social sciences, arts and natural sciences. The breadth of learning offered by a Liberal Arts education provides significant skills training required in an increasingly mobile, diversified and shifting global society. Critical thinking, synthesis of ideas, analysis of opposing viewpoints, research and writing skills are amongst the strengths of Liberal Arts graduates.

 

De Dean van het University College Roosevelt, Barbara Oomen gaf een vertaling van de filosofie naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Studenten hebben een grote keuzevrijheid: ze kunnen kiezen uit 120 cursussen. Zo zijn er bij het UCM 4 core courses, 37 courses in de humanities, 31 in de sciences, 56 in de social sciences en 20 skills courses. Hierdoor heeft elke student een uniek curriculum, dat bijvoorbeeld bestaat uit combinaties van kunstgeschiedenis als scheikunde. Het belang van een goede studiebegeleiding en een intensief tutoraat is groot. Door het kleinschalige onderwijs is de band tussen studenten en docenten hecht. Je weet waar iedere student vandaan komt. In deze academische gemeenschap worden allerlei activiteiten georganiseerd – van filosofie lezingen tot toneelstukken en sportactiviteiten - en aan tradities wordt waarde gehecht. Betrokkenheid bij de gemeenschap, ook de stad, wordt gezien als onderdeel van de vorming van de student.

De Dean van het University College Maastricht, Harm Hospers, sloot het eerste onderdeel af met facts & figures. Het collegegeld ligt tussen de 2500 en 3500 euro. Per jaar melden er ongeveer 200 studenten zich aan bij een UC, hiermee ligt de populatie van een UC op 600 tot 700 studenten. Hiervan is gemiddeld 2/3e vrouw en 1/3e man. Alhoewel het grootste deel de Nederlandse nationaliteit heeft, staan er gemiddeld ook veel internationale studenten ingeschreven aan een UC. Van de afgestudeerden gaat 90% een master doen, waarvan de meeste in Nederland maar ook veel in het Verenigd Koninkrijk. Een groot deel komt terecht bij topuniversiteiten als 'London School of Economics' of 'Oxford'.

 

Interdisciplinair versus specialisatie
Het alumnipanel sprak duidelijk met één mond: alle alumni waren blij met de keuze die ze hadden gemaakt voor een UC. Met name het interdisciplinaire aspect van de opleiding werd gewaardeerd, maar ook de uitdaging om actief vragen te stellen, kritisch na te denken en het combineren van verschillende kennis. Sommige studenten merkten een groot verschil met de master die ze daarna gingen doen, waarin sommige studenten onvoorbereid in college zaten, iets wat op een UC niet snel voorkomt. Op de vraag wat de studenten hadden gemist spraken ze ook weer met één mond: meer specialisatie.

Onderwijs waar je wakker van ligt
In de workshop ‘kleinschalig en intensief onderwijs’ ging het publiek meteen aan het werk gmet een vragenlijst. Na afloop werden de antwoorden vergeleken en wat bleek: één groep gaf veel antwoorden en één groep maar weinig. Het verschil zit in het feit dat bij de ene groep de vragenlijst invullen werd beloond met niets, bij de andere groep met een prijs. Hiermee werd gelijk tot de kern gekomen: het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Vervolgens werd besproken hoe je studenten kan motiveren. Een stimulerende onderwijsomgeving, uitdaging en de didactiek van docenten werden veelvuldig besproken. Maar uiteindelijk blijft het belangrijkste: intrinsieke motivatie.

Studiebegeleiding en tutoraat
De grote keuzevrijheid op UC’s zorgen ervoor dat goede studiebegeleiding en tutoraat noodzakelijk zijn. Optimale afstemming op interesses én leren kiezen staat hierbij centraal. Studenten moeten zowel zichzelf kennen (Wat vind ik leuk? Wat wil ik leren? Wat is mijn toekomstdroom?) als de context (curriculum, mastereisen, toekomstperspectief). Studiebegeleiding is daarom het creëren van de gelegenheid en het aanreiken van middelen om zo goed mogelijke keuzes te maken resulterend in een optimaal studiesucces. Binnen de UC’s wordt ook veel aandacht gegeven aan persoonlijk contact, “the first year experience” en de oriëntatie op master programma’s.

“Your school is not only your education, but who you are”
In de workshop “the program as an academic community” werd besproken dat de academische gemeenschap niet alleen uit studenten bestaat, maar juist uit de combinatie van studenten, docenten en andere medewerkers. Studenten worden geïnspireerd door docenten, maar ook zeker andersom. Reguliere bacheloropleidingen kunnen ook toewerken naar een ‘academische gemeenschap’  door het kleinschalige meer toe te passen. Een voorbeeld hiervan is het opdelen van een grote groep studenten in kleinere groepen, of “colleges”. Ook studenten betrekken bij het selecteren van docenten kan goed werken. Een academische gemeenschap ontstaat niet spontaan; je moet klein beginnen en zoeken naar het juiste startpunt. Een student moet zich uiteindelijk thuis voelen.

Maatschappelijke oriëntatie in de opleiding
Maatschappelijke betrokkenheid is iets wat enorm wordt gestimuleerd in UC’s. Studenten worden geprikkeld om zich bewust te zijn van hun rol in de samenleving. Daarnaast is het een kans om de opgedane theorie in de praktijk te brengen. De student staat hierdoor stil bij zijn/haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aansluiting bij de maatschappij gebeurt op heel veel verschillende niveaus: van lokaal tot globaal en bij zowel commerciële bedrijven als bij non-profit organisaties.  De UC’s hebben verschillende programma’s in hun curriculum meegenomen, zoals bijvoorbeeld ‘Going Glocal’ van UCR of de ‘Think Tank’ van UCM.

Afsluiting
Karl Dittrich en verschillende mensen uit de zaal sloten de dag af met een terugblik.
Ze concludeerden dat intensieve interactie en persoonlijke feedback belangrijk zijn voor intensief en goede kwaliteit van het onderwijs. De moeilijkheid ligt vooral in hoe dit toe te passen bij reguliere opleidingen. De vraag hoe dit te financieren speelt toch parten. Ook docenten spelen een grote rol. Bij UC’s kiezen ze vaak nadrukkelijk voor onderwijs. Bij reguliere bacheloropleidingen leggen ze vaak de prioriteit bij onderzoek.