Print
 
 

Seminar diversiteit 12 mei 2017

 

De dagvoorzitter opent het seminar en feliciteert de Rijksuniversiteit Groningen met Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Ben heeft een heel divers team, mannen en vrouwen van verschillende nationaliteiten en met vele verschillende achtergronden. Heeft die diversiteit nu bijgedragen aan het succes? Diversiteit is complex. Het doel van het seminar is dat je iets leert wat je vanaf maandag, als je weer terug bent op je werkplek, gelijk kunt inzetten.

 

De dagvoorzitter introduceert Esther Mollema, specialist op het gebied van diversiteit. Haar presentatie gaat over inclusiviteit, diversiteit en bias. Volgens Mollema gaat diversiteit over alles waarin we verschillend zijn. Het is niet alleen gender, achtergrond of seksuele voorkeur, het gaat ook over overtuigingen, waarden en andere elementen die minder of niet zichtbaar zijn.

 

Diverse teams zijn creatiever en innovatiever. In meer diverse organisaties voelen mensen zich meer bij de organisatie betrokken. Mollema stelt dat je je beste werk levert wanneer je licht oncomfortabel bent. Toch..., mensen hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich effectiever in homogene teams. Mollema is een voorstander om actief leerzame wrijving op te zoeken: "Dit is iemand met wie ik een beetje schuur en daar word ik beter van!”.

 

Mollema vervolgt met 3 perspectieven op diversiteit:
- Eerlijk en Rechtvaardig: moreel principe, imago, (wettelijke) verplichting.
- Toegang en legitimiteit: benutten van kansen die diversiteit biedt.
- Integratie -en leerperspectief: diversiteit verhoogt kwaliteit en jaagt vernieuwing en innovatie aan.

 

Ze daagt ons uit na te denken welk perspectief wij toepassen op medewerkers van de eigen universiteit? Een leider heeft slechts één gezichtspunt, aldus Mollema. Ze stelt de zaal de vraag: “welk perspectief wordt door jou toegepast?”. Mollema sluit af met een advies: Take bias out of the process, not the person. Equality by design.

Vervolgens pakt Danielle Zandee het over met een betoog over waarderend veranderen richting meer diversiteit binnen de universiteit. Waarom zouden universiteiten zich richting meer diversiteit moeten bewegen? Ze geeft vijf redenen om meer diversiteit na te streven:
- Goed werkgeverschap
- Verantwoordelijkheid van universiteiten in een veranderende samenleving
- Adaptief vermogen van de universiteit als organisatie
- Grand challenges vragen om creativiteit en innovatie in onderzoek
- Behoefte aan nieuwe kennis en nieuwe vormen van kennisontwikkeling.

Danielle laat een fantastische video zien: look beyond borders. Het motto van Danielle Zandee sluit hier naadloos op aan: groot dromen, klein veranderen. Zandee stelt de aanwezigen de vraag wat het toekomstbeeld is van een universiteit waarin diversiteit floreert. Hoe ziet die universiteit eruit? Zandee reikt ons concrete handvatten aan op basis waarvan de verandering direct kan worden ingezet.

 

Na de lunch treedt Sunny Bergman aan. Zij heeft verschillende documentaires gemaakt, bijvoorbeeld over hoe we in Nederland omgaan met verschil in huidskleur. Ze start met een stelling: echte vrijheid voor iedereen bestaat alleen bij gelijkwaardigheid. En het is de vraag of dat echt in Nederland op gaat. Vanuit het uitgangspunt dat ‘wit’ staat voor neutraliteit, spreekt al een superieure houding. “Why is it so hard to talk with white people about race?”, schreef Robin DiAngelo (hoogleraar en auteur). Sunny Bergman staaft deze uitspraken met persoonlijke voorbeelden en filmmateriaal die tot de verbeelding spreken. Van de protesten tegen zwarte piet tot een filmpje over de witte privileges. Bij een echt gevoel van vrijheid hoort ook de aanname: ‘ik kom er wel mee weg’. Bergman onderstreept dat dit nu juist niet geldt voor mensen met een andere huidskleur in Nederland. Zij worden anders beoordeeld en behandeld, dat laten verschillende experimenten op film ook pijnlijk duidelijk zien.

 

De workshoprondes gaan van start. Zowel voor de collega’s Internationaal als HR is er een interessante keuze uit verschillende workshops. Hieronder een kleine samenvatting.

Kevin Haines is projectleider international classroom aan de RUG. Hij laat de kansen en de uitdagingen zien die de international classroom met zich meebrengt. Studenten zijn eerder geneigd zich terug te trekken in hun eigen koker, als zij zich vervreemd voelen van de klas wanneer zij niet weten wat er van hen wordt verwacht. Het gaat er dus om de verborgen regels en onderliggende cultuur zichtbaar te maken. Het is de vraag of dat een probleem is of juist een geweldige kans voor een rijker leerproces. Wat doen we om goed gebruik te maken van de beschikbare diversiteit in het klaslokaal?

Marijk van de Wende (Decaan Graduate studies Universiteit Utrecht), vraagt de aanwezigen of zij wel eens het gevoel hebben de enige te zijn in een vreemde omgeving. De vele voorbeelden uit de werkgroep spreken boekdelen. We moeten ons afvragen, betoogt Van de Wende, of internationale studenten echt noodzakelijk zijn om variëteit in de klas en het leerproces te brengen. Zien we geen belangrijkste groepen over het hoofd? De samenstelling van de universitair bevolking is absoluut geen afspiegeling van de maatschappij. Al helemaal niet in de grote steden.

 

De dag wordt afgesloten met een plenaire discussie over hoe we toe kunnen werken naar een meer diverse universiteit. Marijk van de Wende, Jindra Kessener (HR directeur KNAW) en Joost Sluijs (HR directeur Universiteit Twente) delen hun visie met de aanwezigen over hoe we dit kunnen bereiken. Het is belangrijk om wetenschappelijk talent beter te selecteren en hierbij de impliciete bias te beperken. Door een getalenteerd en divers medewerkers- en studentenpopulatie wordt de kwaliteit van onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse universiteiten vergroot.