Print
 
 

Selectie werkt


Studenten die bij hun inschrijving zijn beoordeeld op hun geschiktheid wisselen beduidend minder vaak van studie en lopen minder snel studievertraging op. Selectie helpt bij het maken van een bewuste studiekeuze. Geselecteerde studenten zorgen voor een ambitieuzer studieklimaat en voelen zich sterker verbonden met de opleiding.

Selectie niet voor alle bacheloropleidingen
Ondanks alle voordelen zal niet elke opleiding (gaan) selecteren. Scholieren met een vwo-diploma hebben het recht te studeren aan een universiteit. Universiteiten zullen daarom altijd voldoende opleidingen zonder selectie aanbieden om de toegankelijkheid te waarborgen. Er zijn een aantal opleidingen waarvoor wel geselecteerd mag worden:
  • Numerus fixus opleidingen;
  • Kleinschalig en residentieel onderwijs (zoals University Colleges);
  • Alle masteropleidingen.

 

 

Links

Aanmeldcijfers

  

Gerelateerde onderwerpen

Docentkwaliteit

Excellentie

Versnelling en verbetering studiesucces

Terugblikken

- Conferentie 'Matcht het?' (3 december 2015)

- Conferentie 'De loting voorbij' (11 november 2015)

- Seminar 'Het matchen van talent' (1 april 2014)

- Seminar 'Selective admissions in Dutch university education: Emerging policies and practices' (30 mei 2012)