Print
 
 

Richtsnoeren

De Knowledge Transfer Offices van de VSNU en NFU hebben gezamenlijk een richtsnoer opgesteld voor omgang met Intellectueel Eigendom. Daarnaast hebben zij tien principes geformuleerd voor Publiek-Private Samenwerking.

 

 

1. Omgang Intellectueel Eigendom/ Guidelines Dealing with Intellectual Property Rights

FAQ (EN)

FAQ (NL)

Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten

Set of guidelines dealing with Intelectual Property Rights

 

2. Principes Publiek-Private Samenwerking/Principles for Public Private Partnerships