Print
 
 

Regiobijeenkomst Zwolle

 

Op 12 maart wisselden de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente met hun stakeholders van gedachten over de toekomst. ‘De universiteiten veranderen snel,’ weet Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede, ‘maar vergeet niet: de omgeving verandert altijd sneller.’ Ook Victor van der Chijs, voorzitter College van Bestuur UT, hecht veel waarde aan het denken over de toekomst. ‘Nu de financieringsstromen onder druk staan, is één van de belangrijkste vragen: is het universitaire veld in de toekomst regionaal of juist internationaal georiënteerd?’ Thales-voorzitter Gerben Edelijn stelt Europa centraal: ‘we zullen tot de conclusie komen dat we niet alles uit handen moeten geven.’ Twee studenten uit Twente, Rick Groenendijk en Hannah Mulder, pleiten voor een universitair onderzoeks- en onderwijsmodel waarbij studenten geen kennis meer ‘stampen’, maar alleen nog vaardigheden aanleren.
 

Klik hier naar het verslagSibrand Poppema
Voorzitter College van Bestuur RUG
Peter den Oudsten
  Burgemeester Enschede
Linda Steg
Hoogleraar Omgevingspsychologie (RUG)

Hans Hilgenkamp
Decaan Technische Natuurwetenschappen (UT)

Gerben Edelijn
CEO Thales

Charlotte de Blecourt
Student RUG