Print
 
 

Impressie van de conferentie

 
Reacties van deelnemers


Bekijk hier hoe VU rector Frank van der Duyn Schouten de dag ervaren heeft en zijn waardering voor de input van de bezoekers.Bekijk hier TUD rector Karel Luyben die een pleidooi houdt voor de gelijke behandeling van alle promovendi (werknemer en student).Bekijk hier Patrick Tuijp van het Promovendi Netwerk Nederland, hij vertelt over hoe inhoudelijk de dag was en welke concrete stappen zij graag zouden willen zetten.Bekijk hier Hilde Geurts van de Jonge Akademie die vertelt over het bestaan van verschillen tussen universiteiten maar ook het belang van samen optrekken.Bekijk hier Nienke Schutte van de VU die het prettig vond om ook eens te horen hoe andere tegen promoveren aankijken.Bekijk hier Lou de Leij van de RUG die vertelt over de ruimte die geboden wordt binnen het opleidingstraject voor het opdoen van 'transferable skills'.Pierre de Wit van de WUR vertelt over het belang van een goede opleiding van onze promovendi als kenniswerkers voor onze kenniseconomie.Bekijk hier Noortje Groot van de TUD die de interactie op de dag benadrukt.Bekijk hier wat Bert Holtslag van de WUR van de conferentie vond en wat hij heeft opgepikt over het belang van promoveren ook voor een carriére buiten de wetenschap.