Print
 
 

Programma conferentie
‘Promoveren en promotietrajecten’

 

 

Woensdag 15 mei 2013, 13.00 – 17.00 uur, Vrije Universiteit Amsterdam


Op 15 mei zijn rectoren, promovendi, promotoren en experts welkom in Amsterdam bij gastheer de Vrije Universiteit om gezamenlijk verder na te denken over een toekomstbestendig promotiestelsel. We starten met een plenaire inleiding van WUR rector Martin Kropff over de vragen die vandaag centraal staan met als leidraad: “Hoe houden we de promoties aantrekkelijk voor toekomstige generaties promovendi?”
In drie parallelle workshops worden vervolgens behandeld:

  1. Het promotietraject als 3e cyclus van de academische opleidingen
  2. De internationale positionering van de promoties in Nederland
  3. De kwaliteitsborging van de promoties en de promotietrajecten


Deelnemers kunnen twee van de drie workshops bijwonen, omdat elke workshop twee keer wordt gehouden. In de workshop wordt de discussie ingeleid door een rector en een andere bestuurder of deskundige aan de hand van enkele stellingen. Promovendi en post-doc’s zullen worden gevraagd om als ervaringsdeskundige een eerste reactie te geven.
Het doel van de conferentie en de workshops is om de verschillende visies op een toekomst-bestendig promotiestelsel te inventariseren en als basis te gebruiken voor een position paper van de VSNU waarin de universiteiten hun beleid voor de komende jaren zullen presenteren.

 

De dag ziet er als volgt uit:


12.30 uur

Ontvangst met een broodje

13.00 uur
Welkom door dagvoorzitter Karl Dittrich, voorzitter VSNU

13.00 – 13.45 uur
Plenaire inleiding door Martin Kropff, rector WUR

14.00 – 15.00 uur
1e Ronde van drie parallelle sessies

15.00 – 15.30 uur
Pauze

15.30 – 16.30 uur
2e Ronde van drie parallelle sessies
    
16.30 – 17.00 uur
Dagvoorzitter Dittrich en de zaal ondervragen rectoren over hun conclusies
    
17.00 uur
Afsluiting met een drankje en hapje