Jonge wetenschappers

Jonge onderzoekers doen ervaring op als adviseur in een bedrijf

 

In deze pilot werd door intensieve begeleiding getracht post docs te begeleiden naar een loopbaan buiten de universiteit. 

 
 
 

peer tot peer pilot

 

Best practices

 

Een loopbaancoach voor promovendi, postdocs die een training volgen voor toekomstig onderzoeksleiders, een mentorenprogramma dat vrouwen stimuleert in de wetenschap. Dit zijn verschillende initiatieven aan de universiteiten om de carrières van jonge onderzoekers een extra impuls te geven. Door Best Practices te tonen, kunnen medewerkers van verschillende universiteiten ideeën opdoen, van elkaar leren en worden onderzoekers geholpen in hun loopbaan.. 

 

Best practices 

 

Loopbaan jonge wetenschappers

 

Voor de toekomst van de wetenschap is jong talent essentieel. De universiteiten houden cijfers bij over de loopbaan van promovendi en postdocs. Uit de evaluaties en onderzoeken blijkt onder andere dat er voor veel jonge onderzoekers geen carrière in de wetenschap is weggelegd en dat zij de wetenschap moeten verlaten. En ook dat universiteiten daarop proberen in te spelen door jonge onderzoekers te begeleiden bij hun loopbaantraject. 

Feiten & Cijfers