Print
 
 

Zet talent op scherp voor Mozaïek

 

Best Practice Jong Talent - Universiteit Utrecht


Om meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten doorstromen, heeft NWO het Mozaïek-programma ontwikkeld waarbij allochtoon toptalent in aanmerking komt voor een promotiebeurs.

Universiteit Utrecht is zeer positief over dit initiatief en ondersteunt Utrechtse Mozaïek-kandidaten op drie manieren:

  1. gerichte werving bij o.a. hoogleraren om allochtoon talent te spotten
  2. talentvolle studenten intensief begeleiden bij de aanvraag van de subsidie
  3. subsidiabele kandidaten die net naast een Mozaïeksubsidie grijpen, alsnog een promotieplaats bieden Wat houdt het in?
Ruim voor de deadline van het Mozaïekprogramma vraagt Universiteit Utrecht haar hoogleraren allochtoon talent te scouten. Vervolgens dragen de hoogleraren vanuit hun eigen netwerk potentiële Mozaïek-kandidaten aan.

Kandidaten melden zich aan voor het interne coachingstraject, dat als doel heeft de kansrijkheid van een voorstel te verhogen waarmee de kans op het verkrijgen van een beurs geoptimaliseerd wordt. Het programma bestaat uit meerdere onderdelen:

- feedback en coaching van een wetenschapsbrede commissie voorafgaand aan het indienen
- feedback en coaching bij de uitgewerkte aanvraag na de eerste selectie van NWO
- een presentatietraining voorafgaand aan het interview bij NWO


Tijdens de eerste ronde wijst een wetenschapsbrede commissie de studenten op de noodzaak van een goed cv, een inhoudelijke onderzoeksvoorstel en een overtuigende aanbevelingsbrief. Studenten leren hier o.a. dat het tijdens de aanvraagfase van een beurs belangrijk is om je motivatie, ervaring en capaciteiten duidelijk over te brengen.

Nadat NWO uit de aanmeldingen een selectie heeft gemaakt van studenten die hun aanvraag verder mogen uitwerken, haakt het coachingsprogramma in door weer met de interne commissie stil te staan bij de inhoud van het voorstel en daarnaast krijgen de studenten een training presentatietechnieken. Een extern bureau traint de studenten om hun aanvraag zo te presenteren dat NWO niet meer om ze heen kan.

Dit is ook het moment waarop de universiteit een promovendus uitnodigt die eerder een Mozaïek-beurs ontving. Studenten kunnen bij hem/haar terecht met uiteenlopende vragen rondom Mozaïek.

Uiteindelijk kent NWO jaarlijks aan twintig studenten een beurs toe. Daarnaast zijn sommige studenten volgens NWO wel subsidiabel, maar grijpen zij, vanwege het beperkte budget, net naast een daadwerkelijke beurs. Eventuele subsidiabele studenten van de Universiteit Utrecht maken hier alsnog kans op een promotieplek, omdat de strenge selectie van NWO hun potentie voldoende heeft aangetoond.

De werving en coaching optimaliseert de kans op het verkrijgen van een promotieplaats via Mozaïek en stimuleert daarmee de ontwikkeling van jong talent binnen Universiteit Utrecht.Waarom is het investeren in jong, allochtoon talent belangrijk?
Als universiteit wil je een goede omgeving zijn voor je huidige en toekomstige onderzoekers. Investeren in talent betekent het vasthouden van talent dat onmisbaar is om een positie als topuniversiteit te behouden en uit te bouwen.

Daarnaast is het belangrijk dat het personeelsbestand van een universiteit een weerspiegeling is van de maatschappij. Investeren in allochtone afgestudeerden om ze daarmee door te laten stromen in de wetenschap is dan een onmisbare stap.
Wat maakt deze aanpak succesvol?
Bij zowel de voorbereidingen op de aanvraag als het oefenen van de presentatie, houdt Universiteit Utrecht de werkwijze van NWO voortdurend voor ogen. Zo zorgt de confrontatie met de wetenschapsbrede commissie ervoor dat een onderzoeksvoorstel niet alleen voor insiders begrijpelijk is. De presentatie, die in het Engels wordt gehouden, wordt van begin tot eind langs de lat gelegd.Hierdoor is een student tot in detail op de hoogte van de werkwijze van Mozaïek en kan deze zich nog sterker presenteren.

De rol van de hoogleraar is van groot belang. Daarom benadert de universiteit deze in een vroeg stadium. Zo kunnen de hoogleraren ruim op tijd kunnen beginnen met spotten van talent waardoor er voor hen voldoende tijd overblijft om het voorstel samen met de student goed voor te bereiden.

Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Talent dat in aanmerking wil komen voor een Mozaïek-subsidie en daarvoor het coachingstraject wil volgen, wordt doorgaans door hoogleraren voorgedragen. Dat blijft zo, maar Universiteit Utrecht gaat ook onder studenten meer bekenheid geven aan Mozaïek. Eventueel toptalent dat zich bescheiden opstelt en daardoor door een hoogleraar over het hoofd wordt gezien, kan zodoende zelf de eerste stap naar de hoogleraar zetten. Op deze manier krijgt elk talent de kans die het verdient.

Wie kan ik benaderen voor meer informatie?
Drs Anneloes van den Ende, A.L.D.vandenEnde@uu.nl

 

 

De resultaten:

  • Vanaf het aanbieden van de interne coaching neemt het aantal laureaten toe bij de Universiteit Utrecht. Met name in de laatste drie rondes is dat te zien aan ons aandeel in het totale aantal toekenningen, dat is gestegen van gemiddeld 9 naar 15%.
  • In totaal werken achttien Utrechtse Mozaïek-laureaten aan hun proefschrift bij de UU, enkele van hen zijn al gepromoveerd en hebben hun wetenschappelijke loopbaan vervolgd.
  • Vier door NWO als excellent beoordeelde Utrechtse kandidaten, die net buiten de prijzen vielen bij NWO, hebben een aanstelling als promovendus bij de Universiteit Utrecht gekregen: Cha-Hsuang Liu (sociale wetenschappen), Usama Ahmed Ali (geneeskunde), Fatih Arslan (geneeskunde), Dinasas Abdella (geowetenschappen).
  • Door in alle fases van indiening (werving, begeleiding, eerste selectie en toekenning) Mozaïek-kandidaten onder de aandacht te brengen van de universitaire gemeenschap, is de bewustwording van dit onderzoekstalent in deze niet-westerse allochtone doelgroep vergroot.
  • De Mozaïek-kandidaten beoordelen de presentatietraining die onderdeel uitmaakt van het interne coachingstraject gemiddeld met een 8.