Print
 
 

Opleidingscommissies in beeld met zelfportretten

 

De Inspectie voor het Onderwijs wil opleidingscommissies in het hoger bekostigd onderwijs helpen hun inbreng in de kwaliteit(szorg) van de opleiding te versterken.
 
Ze verzamelen informatie over het huidige functioneren van opleidingscommissies met vragenlijsten en gesprekken. Op dit moment hebben ze bij opleidingscommissies vragenlijsten uitgezet. Daarnaast hoort de Inspectie  tijdens rondetafelgesprekken met opleidingscommissies (oc's) wat hen kan helpen, waar problemen zitten en welke oplossingen opleidingscommissies nu al vinden.
Ook verzamelen ze voor het onderzoek inspirerende praktijkvoorbeelden in de vorm van zelfportretten, verteld door leden van oc’s , kwaliteitszorgmedewerkers of andere professionals. Zelfportretten geven een rijk en realistisch beeld van de praktijk: ze schetsen succesverhalen, maar ook problemen en dilemma’s. Dat is inspirerend voor andere opleidingscommissies, en kan ook nieuwe visies en definities van kwaliteit opleveren.
 
Ook een zelfportret presenteren?
Wilt u ook een zelfportret van een opleidingscommissie van uw instelling presenteren? Lees dan hier meer over de aard en inhoud van een zelfportret en de procedure/ De Inspectie publiceert de portretten op hun website en begin 2017 worden ze ook gebundeld.