Onderzoek in Europa

 

Het is van vitaal belang om hoogwaardige internationale partnerschappen en netwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs te hebben. Nederland profiteert van de consolidatie en diversificatie van haar netwerken. Dit gebeurt niet vanzelf, maar is het resultaat van de jarenlange investeringen in internationale netwerken, ontworpen om wederzijds vertrouwen op te bouwen als basis voor de samenwerking. De Nederlandse kennisinstellingen zijn aantrekkelijke partners, omdat ze het volledige spectrum van kennisgebieden bestrijken.

Europa wordt steeds belangrijker voor het hoger onderwijs en onderzoek, zoals blijkt uit de verdere uitvoering van de European Higher Education Area (Bologna) en de European Research Era. Europese programma's (zoals Erasmus + en Horizon 2020) zorgen voor een groeiend aantal tools voor het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, het vergemakkelijken van uitwisselingen (studenten en personeel) en het maken van gerichte investeringen in kennis expansie en economische groei. Ze moeten ook het werk van de afgestudeerden in de Europese arbeidsmarkt. Dit alles heeft gevolgen voor de beweging van talent.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het nieuwe onderzoeks-programma van de Europese Unie. Het programma moet innovatie stimuleren
en de concurrentiekracht van Europa waarborgen.

Horizon 2020

European Research area

De European Research Area (ERA) is de term die de EU gebruikt voor het onderzoeksbeleid, de onderzoeksprogramma's en het onderzoek en ontwikkeling in Europa.

European Research Area

Widening participation

Widening participation is een belangrijk onderdeel van Horizon2020, hiermee wordt de deelname van nieuwe EU-lidstaten aan Horizon2020 bevorderd.

Widening participation

Global development

Universiteiten willen vanuit het belang van duurzame strategische partnerschappen voor Nederland werken aan de ontwikkeling van een toekomstige strategische agenda voor beurzen en capaciteitsopbouw.

Global development

Europese Unie (EU)

Europese programma’s en beleid zijn van toenemend belang voor de Nederlandse universiteiten

EU