Onderwijs internationaal

Internationale Mobiliteit

De wetenschap is sterk internationaal georiënteerd. Dit is direct terug te zien bij de Nederlandse universiteiten.

internationale mobiliteit

Erasmus+

Erasmus+ is het onderwijsprogramma van de Europese Unie. Het programma loopt van 2014 tot 2020. 

Erasmus+

Gedragscode Internationale Student 

Nederland wil de internationale samenwerking in het hoger onderwijs verbeteren. Daarom heeft het veld een gedragscode 'ínternationale student' opgesteld.

Gedragscode

Joint Degrees

Sinds 2010 kunnen Nederlandse universiteiten en hogescholen gezamelijke opleidingen aanbieden met een Nederlandse of buitenlandse instelling.

Joint Degrees