Nieuwsberichten

Aantal ingeschreven studenten stijgt fors

Aantal ingeschreven studenten stijgt fors

De definitieve inschrijfcijfers voor het collegejaar 2018-2019 zijn bekend. Er studeren dit collegejaar 291.277 studenten aan de Nederlandse universiteiten. Ten opzichte van het vorig jaar is er een groei van 5,3%: nog iets meer dan in oktober op basis van de voorlopige cijfers werd verondersteld. Wanneer de groei doorzet verwelkomen de universiteiten volgend collegejaar zeer waarschijnlijk de 300.000ste student. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Deze groei is  positief voor Nederland als kennissamenleving, maar plaatst ons als universiteiten voor steeds grotere uitdagingen als het gaat om werkdruk en onderwijskwaliteit.”

Instroom vanuit hbo hoogste ooit
Het meest opvallende cijfer dit collegejaar is de instroom in de bacheloropleidingen vanuit het hbo. Universiteiten bieden vaak schakelprogramma’s aan voor studenten die de overstap willen maken, maar worden hiervoor niet bekostigd door de overheid. Desondanks stroomden bij de universiteiten dit collegejaar maar liefst 11.374 studenten met een achtergrond in het hbo in: een groei van maar liefst 9,6% en een belangrijk signaal dat er een groeiende behoefte aan stapelmogelijkheden bestaat.

Aandeel internationale studenten bijna 1 op 5
De meerderheid van de nieuwe studenten vindt zijn weg naar de universiteit via het vwo: van de eerstejaars bachelorinschrijvingen heeft 56% een vwo-achtergrond. Het aantal internationale studenten neemt dit collegejaar toe. Van de 291.277 ingeschreven studenten is 19,2% uit het buitenland afkomstig. In het licht van de voorspelde arbeidsmarkttekorten en de internationale wetenschappelijke positie van Nederland is dit in de basis een positieve trend, wel zijn maatregelen nodig om de instroom beheersbaar te houden.   

Druk op universiteiten neemt toe
De groei van het aantal studenten past in een langere trend; ook de afgelopen periode trok de universiteit meer studenten. De financiering vanuit de overheid groeit niet evenredig mee: de totale rijksbijdrage per student is de afgelopen 15 jaar met een kwart afgenomen. De gevolgen hiervan zijn met name voor de medewerkers te merken. Duisenberg: “Het is onze inzet om alle studenten de beste onderwijskwaliteit te bieden, tegelijk moet de werkdruk voor onze medewerkers niet onverantwoord oplopen. Universiteiten zetten hun eigen middelen zoveel mogelijk in, maar de druk op onze instellingen gaat de hele samenleving aan”. 

Wilt u meer weten over de (instroom)cijfers van de Vereniging van Universiteiten? Bezoek dan vooral onze Feiten&Cijfers-pagina