Nieuwsberichten

Docent van het Jaar verkiezing 2019

Docent van het Jaar verkiezing 2019

Youssef El Bouhassani is Docent van het Jaar 2018. Foto: Jeroen den Otter

 

Na vier zeer succesvolle edities van de ‘Docent van het Jaar verkiezing’, organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg in 2019 wederom een verkiezing. Deze zal plaatsvinden op 13 april 2019 te Utrecht. Het ISO organiseert de verkiezing, omdat het goede docenten als spil van het onderwijs ziet en hun de waardering gunt die hun toekomt. Daarom nodigen zij u ook van harte uit om dit jaar een docent voor de verkiezing aan te dragen! Net als voorheen kan elke instelling één docent aandragen. Dit mag de winnaar van een zelf georganiseerde verkiezing zijn, maar dit is zeker geen vereiste. De dossiers van de docenten en de bijdragen op de verkiezingsdag worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Deze jury proberen ze zo divers mogelijk te maken met mensen uit alle lagen van het hoger onderwijsveld. 


De winnaar van de verkiezing mag zich een jaar lang “Docent van het Jaar” noemen. Tevens ontvangt de instelling van de winnaar een beurs van 25.000 euro van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die de docent mag besteden aan onderwijsverbetering. Meer informatie over de verkiezing en een impressie van eerdere jaren vindt u op www.iso.nl/docentvanhetjaar. 


Procedure 
Als instelling kunt u tot 25 januari 2019 een docent voordragen middels een mail aan docentvanhetjaar@iso.nl. Voorheen vroegen ze de instelling om een aantal bewijslasten zoals cursusevaluaties, ervaringen van studenten en een motivatie vanuit het CvB toe te voegen. Dat hoeft dit jaar niet. Dit jaar werken ze andersom: ze geven aan waarop de dossiers van docenten beoordeeld worden en laten het aan de docent en instelling om een dossier op te stellen wat dit aantoont. Onnodig papierwerk is dus niet nodig! 


De dossiers worden op de volgende punten beoordeeld: 
▪ Het dossier laat zien dat de docent passie voor zijn of haar vak heeft en de maatschappelijke meerwaarde van het vak overbrengt op studenten 
▪ Het dossier laat zien dat de docent gebruik maakt van activerende didactiek 
▪ Het dossier laat zien dat de docent in grote mate betrokken is op de belevingswereld van de studenten. 
▪ Het dossier laat zien dat de docent bezig is met zichzelf te professionaliseren 
▪ Het dossier laat een eigen visie van de docent op hoger onderwijs zien 

 

Vanuit de dossiers worden 8-10 docenten gekozen die het meest voldoen aan bovenstaande criteria. Zij mogen in februari op gesprek komen om zichzelf persoonlijk voor te stellen. Vervolgens wordt er op basis van dezelfde criteria een selectie gemaakt van 5 finalisten. De finalisten worden half februari bekend gemaakt. 


De finalisten mogen op 13 april een mini-college houden. In dit mini-college mogen de docenten lesgeven zoals ze gewend zijn en het publiek iets vanuit hun vakgebied leren. 

 

Meer informatie zie: www.iso.nl/docentvanhetjaar.nl