Nieuwsberichten

KNAW-rapport ‘Maatschappelijke Impact in Kaart’: welkome input voor waardering van impact

KNAW-rapport ‘Maatschappelijke Impact in Kaart’: welkome input voor waardering van impact

Vrijdag 2 november presenteerde de KNAW haar rapport ‘Maatschappelijke Impact in Kaart’ aan minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De KNAW kreeg in 2017 van toenmalig staatssecretaris Dekker de opdracht om te onderzoeken hoe impact van wetenschappelijk onderzoek in beeld kan worden gebracht. De KNAW deed hier grondig onderzoek naar en kwam vrijdag met haar bevindingen. De handvatten die het rapport geven om impact in kaart te brengen zijn erg behulpzaam, zoals het onderscheid tussen ex-ante en ex-post methoden. Het KNAW advies sluit aan bij de ontwikkelingen binnen de universiteiten. Zo werken de universiteiten aan het moderniseren van de manier van het waarderen en belonen van wetenschappers, waarbij onder andere passende criteria voor het waarderen van prestaties op het gebied van impact en open science worden ontwikkeld.

De Nederlandse universiteiten zijn al langere tijd bezig om de impact van hun wetenschappelijk onderzoek en onderwijs inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld via het raamwerk valorisatie-indicatoren en het e-zine valorisatie in beeld. Het rapport van de KNAW geeft hierbij veel belangrijke nieuwe aanknopingspunten om dit nog beter te kunnen doen. De KNAW heeft terecht economische impact als onderdeel van maatschappelijke impact genomen; dit past bij de huidige praktijk van multidisciplinariteit en het feit dat impact niet altijd af te bakenen is in economische variabelen. De KNAW bevestigt daarnaast ook de uitdagingen waar wetenschappers en universiteiten voor staan als het gaat om het in kaart brengen van impact. Vooraf impact bepalen is erg moeilijk en achteraf is impact vaak pas op lange termijn (>10 jaar) duidelijk te zien. Het koppelen van financiering aan impact wordt door de commissie als onverstandig beschouwd. Dat leidt namelijk tot ‘het stimuleren van onderzoek met een korte termijnperspectief of het risico op rooskleuring in kaart brengen van maatschappelijke impact’. Dit rapport geeft welkome input voor concretisering van de plannen van de universiteiten. Ook helpt het bij de verdere uitwerking van het VSNU sectordashboard, waar ook impact een plek zal krijgen. 

De VSNU is positief over het rapport en zal de aanbevelingen gericht aan universiteiten bespreken met de leden. De VSNU treedt ook graag in overleg met de andere betrokken partners over de implicaties van dit rapport.