Nieuwsberichten

Universiteiten en hogescholen van start met Versnellingsplan

Universiteiten en hogescholen van start met Versnellingsplan

De Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF hebben gezamenlijk een vierjarig versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT opgesteld. Binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, biedt dit plan ruimte om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering.
 
Aan de slag met kansrijke onderwijsthema’s
Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen en snel en concreet aan de slag gaan op kansrijke thema’s voor het hoger onderwijs in Nederland. Er wordt een ‘scrum’ aanpak gevolgd: de richting van de ontwikkeling is helder, er zijn een aantal hoofddoelen gesteld, maar de wijze waarop die worden bereikt staat niet van tevoren vast. Het programma biedt een platform waarin initiatieven gedeeld en aangejaagd kunnen worden.

8 versnellingszones
Het Versnellingsplan is opgedeeld in acht versnellingszones waarbinnen 40 universiteiten en hogescholen samenwerken. Een aanvoerder van één van de instellingen geeft leiding aan een versnellingsteam met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen. Kijk voor de samenstelling van de versnellingsteams op surf.nl/versnellingsplan.

Maak kennis met de aanvoerders in dit filmpje.


De 8 zones met aanvoerders zijn:
1. Faciliteren en professionaliseren van docenten   
Kim Schildkamp (Universiteit Twente)
 
2. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren       
Ellen van den Berg (Saxion Hogeschool)
 
3. Flexibilisering van het onderwijs
Paul den Hertog (Hogeschool van Amsterdam) & Ulrike Wild (Wageningen Universiteit)
 
4. Naar digitale (open) leermiddelen 
Robert Schuwer (Fontys Hogescholen)
 
5. Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata       
Theo Bakker (Vrije Universiteit)
 
6. Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT
Fleur Prinsen (Hogeschool Rotterdam)
 
7. Samenwerking met EdTech
Timo Kos (TU Delft)
 
8. Gezamenlijk koersen op versnelling
deze zone start 2019


Op de hoogte blijven? Meld je via surf.nl/versnellingsplan aan voor het laatste nieuws.