Nieuwsberichten

Nieuwe cao definitief, werkdruk blijft hoog op agenda’s

Nieuwe cao definitief, werkdruk blijft hoog op agenda’s

Deze week is de nieuwe cao voor de Nederlandse universiteiten definitief geworden: zowel de vakbonden als de universiteiten hebben hun steun uitgesproken voor het behaalde onder­handelingsresultaat. Goed nieuws, zeker niet alleen vanwege de loonsverhoging die in de nieuwe afspraken is opgenomen. De cao gaat namelijk over veel meer. In de volle weken vlak voor de zomer zal de hoge werkdruk door bijna elke docent en onderzoeker nog eens extra zijn gevoeld. De universiteiten en de werknemersorganisaties nemen het probleem van de werkdruk onder universitaire medewerkers zeer serieus. Afgelopen jaar heeft daarom iedere universiteit een plan van aanpak tegen werkdruk opgesteld. Vervolgens hebben wij hierover een bijeenkomst georganiseerd, waarin de universiteiten van elkaars maatregelen konden leren. Daarop voortbouwend:

  • In de nieuwe cao is afgesproken dat junior docenten en postdocs meer zekerheid krijgen, waar dat mogelijk is. Kortlopende dienstverbanden kunnen een bron van stress zijn; de universiteiten gaan dit verminderen door meer langdurige tijdelijke dienstverbanden aan te bieden en het aantal korte dienstverbanden te verminderen. Ook zullen zij vaker langduriger arbeidsovereenkomsten, van vier of zes jaar, aanbieden.
  • De beloningsprikkels voor medewerkers van universiteiten doen niet altijd recht aan alle werkzaamheden die wij belangrijk vinden. Binnen de VSNU wordt daarom gewerkt aan een nieuwe basis voor het waarderen en belonen van alle werk­zaam­heden. Onderzoek is immers een kerntaak, maar niet de enige. Onderwijs en begeleiding van studenten, en de inspanningen om de impact van onderzoek te vergroten, zullen een grotere rol gaan spelen. Ook zullen we verder verkennen hoe we teams - en de persoonlijke bijdragen daarbinnen - kunnen erkennen.
  • Het aanvragen van grants en beurzen is voor veel onderzoekers een bron van werkdruk. De aanvraagsystematiek is complex en uitgebreid, waarbij de kans op succes vaak klein is. De VSNU werkt samen met NWO om deze aanvraagdruk omlaag te brengen en probeert ook andere financiers, zoals de Europese Commissie, daartoe aan te zetten.
  • Niet alleen buiten de universiteit zijn er factoren die voor werkdruk zorgen, ook daarbinnen is er nog ruimte om de zaken handiger voor onze medewerkers te regelen. De universiteiten hebben daarom met elkaar afgesproken om de eigen zogenaamde ‘paarse krokodillen’ aan te pakken. Daardoor zal er minder tijd aan administratie opgaan, en meer tijd beschikbaar komen voor het doen van onderzoek en het geven van onderwijs.


Met deze maatregelen proberen wij serieus de werkdruk op het universitair personeel te verminderen. Tegelijkertijd gaan wij door met onze inzet richting de politiek: wij vragen om minder regels en een efficiëntere verantwoording en controle, en meer financiële ruimte - in de eerste geldstroom.  

 

Meer feiten en cijfers over personeel? Bekijk dan onderstaande interactieve factsheets: