Nieuwsberichten

Universiteiten pakken werkdruk aan, door te leren van elkaar

Universiteiten pakken werkdruk aan, door te leren van elkaar

Op 26 april kwamen vertegenwoordigers van alle universiteiten bij elkaar in een volle zaal in Utrecht. Het onderwerp ‘werkdruk’ zorgt voor grote belangstelling en betrokkenheid, zo blijkt ook al uit de plannen van aanpak die alle instellingen, vanuit de cao, hebben opgesteld. 

 

De middag, onder leiding van Nick Bos (UM) en Jan Lintsen (UvA), begon met een presentatie van die plannen. Elke universiteit heeft een eigen aanpak, maar elementen die vaak terugkomen in de openingspresentatie van Aletta Huizinga (directeur HR van de UU) zijn de opeenstapeling van taken, de groei van het aantal studenten en de wens om te versterken wat goed gaat in het onderwijs en het onderzoek aan de universiteit. Daarna is het woord aan Paul van Soest, hoofd Arbo & Milieu bij de VU. Zijn toelichting op het plan van aanpak van de VU benoemt ook nadrukkelijk het belang van de input van individuele medewerkers en een pragmatische aanpak: ‘consent’ in plaats van ‘consensus’. Het omgaan met werkdruk hangt ook samen met de cultuur in de wetenschap, waarin iedereen het druk heeft en er soms tot diep in de nacht wordt gewerkt aan de volgende publicatie. In de open discussie met de aanwezigen is er ook aandacht voor de (on)mogelijkheid van financiële middelen om het probleem van werkdruk te lijf te gaan en het beleggen van eigenaarschap van een werkdrukaanpak.

 

Per tafel wordt vervolgens het gesprek gevoerd over de factoren die kunnen zorgen voor een succesvolle implementatie van een werkdrukplan. Belangrijke factoren hierbij zijn, in de woorden van de direct betrokken aanwezigen, een ‘bottom up’-aanpak waarin de door medewerkers gesignaleerde knelpunten centraal staan. Dat geldt ook voor de effectiviteit van getroffen maatregelen: wordt het probleem daadwerkelijk verkleind? Hierbij geldt ook het motto: ‘slim werken is net zo belangrijk als hard werken’. De aanwezigen doen hun uiterste best om de werkdruk te verminderen binnen de mogelijkheden die universiteiten daar zelf voor hebben. Tegelijk is er het sterke besef: dit probleem aanpakken vergt nationale inzet. Het arbeidsintensieve accreditatieproces en de grote aanvraagdruk op beurzen worden vaak genoemd. De financiële druk op het onderwijs is rechtstreeks voelbaar in dagelijkse werkzaamheden. Opdrachten die de VSNU meeneemt naar Den Haag!