Nieuwsberichten

10.000ste open access artikel gepubliceerd

10.000ste open access artikel gepubliceerd

Op 2 oktober is het 10.000ste artikel open access gepubliceerd binnen de afspraken die de VSNU met uitgevers heeft gemaakt. In de afgelopen tweeëneenhalf jaar is met een groeiend aantal uitgevers een open access akkoord gesloten, waardoor de groei van het aantal gepubliceerde open access artikelen versneld is. 

Eind 2014 is de eerste 100% open access deal gesloten tussen uitgever Springer en de Nederlandse universiteiten. Sindsdien zijn er door de VSNU deals gesloten met verschillende afzonderlijke wetenschappelijke uitgeverijen over de abonnementsgelden voor open access publicaties. Steeds meer van de open access artikelen worden gepubliceerd in hybride tijdschriften, waar VSNU de afgelopen tweeëneenhalf jaar contracten mee heeft afgesloten. Een hybride tijdschrift combineert toegang voor uitsluitend abonnees met de extra optie om een artikel in dat tijdschrift ook voor niet-abonnees open te stellen.

In dit najaar starten er weer nieuwe onderhandelingen tussen de Nederlandse universiteiten en verschillende uitgevers om open access nog een stap verder te brengen. De VSNU wil in de onderhandelingen de transitie naar open access waarborgen, zonder dat daarvoor dubbel betaald wordt door Nederlandse wetenschappers. Jaap Winter, hoofdonderhandelaar namens de VSNU en voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam: “10.000 artikelen is een prachtige mijlpaal en laat zien dat open access de nieuwe standaard in publiceren wordt. De Nederlandse universiteiten willen het aantal open access publicaties zo snel mogelijk laten groeien en koploper blijven in vrije toegang tot wetenschappelijke artikelen.”

Met wetenschappelijke uitgevers worden afspraken gemaakt over de abonnementsgelden voor wetenschappelijke tijdschriften namens alle Nederlandse universiteiten. De VSNU onderhandelt namens de Nederlandse universiteiten met de acht grootste uitgevers. Universiteiten willen deze contracten alleen verlengen onder de voorwaarde dat uitgevers een substantiële stap richting open access maken.