Nieuwsberichten

Hoger studietempo van universitaire studenten is duurzaam

Hoger studietempo van universitaire studenten is duurzaam

70% van de studenten haalde binnen vier jaar hun bachelordiploma in 2016. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar, toen dit gold voor 69% van de studenten. 78% van de studenten die in 2015 startten, gingen door met die opleiding in het tweede jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De VSNU is verheugd dat de stijging van het studietempo en de daling van de uitval duurzaam blijken te zijn. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “Universiteiten werkten de afgelopen jaren hard aan een goede match tussen opleiding en student. We zien nu dat 70% van de bachelorstudenten hun diploma binnen vier jaar haalt: een goede score.”

De afgelopen  jaren is het aantal studenten dat binnen vier jaar een bachelordiploma haalt flink toegenomen. Van de studenten die startten in 2006 haalde 53% binnen vier jaar een bachelordiploma; nu geldt dit voor 70% van de studenten. Een belangrijke reden voor het hogere studietempo is de invoering van de ‘harde knip’: vanaf het collegejaar 2012/2013 mochten studenten pas met een master beginnen nadat zij hun bachelordiploma behaald hadden. Universiteiten namen ook andere maatregelen om studiesucces te bevorderen: meer begeleiding, meer contacturen, en de invoering van het bindend studieadvies (BSA) zorgen ervoor dat meer studenten binnen vier jaar hun bachelordiploma halen.

 

 

Van de universitaire bachelorstudenten in het eerste jaar valt 7% uit. Zij gaan niet verder met een opleiding aan de universiteit. Daarmee ligt de uitval op hetzelfde niveau als vorig jaar. Deze studenten gaan een opleiding in het hbo doen, of ze gaan niet verder met een opleiding in het hoger onderwijs. Van de studenten die wel wetenschappelijk onderwijs blijven volgen, gaat 7% naar een andere universiteit en 8% naar een andere opleiding bij dezelfde universiteit. 78% van de studenten gaat door met dezelfde opleiding.