Nieuwsberichten

Geen akkoord VSNU en Oxford University Press

Geen akkoord VSNU en Oxford University Press

De Nederlandse universiteiten en Oxford University Press (OUP) hebben geen nieuwe overeenkomst kunnen bereiken voor de toegang tot wetenschappelijke tijdschriften. Voor de VSNU was het uitgangspunt in de onderhandelingen de transitie naar open access - vrij toegankelijke artikelen - zonder dat daarvoor dubbel betaald wordt door Nederlandse wetenschappers. OUP heeft een voorstel aan de Nederlandse universiteiten gedaan, waarin geen aanbod zat voor betaalbare open access. Daar kunnen de Nederlandse universiteiten niet mee akkoord gaan.


Het bod van OUP is, in vergelijking met de afspraken die de VSNU heeft gemaakt met andere uitgevers, een stap terug in plaats van een stap vooruit naar 100% open access in 2020. De VSNU gaat graag verder in gesprek met OUP, als OUP bereid is verdergaande en eerlijke afspraken te maken op het gebied van open access. Jaap Winter, hoofdonderhandelaar namens de VSNU en voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam: “Uitgevers hebben de keuze om mee te gaan in deze ontwikkeling, maar open access wordt hoe dan ook de nieuwe standaard. Met of zonder uitgevers.”

OUP is als uitgever vooral gespecialiseerd in medische tijdschriften. Daarom is het vooral voor de umc’s van belang dat er een goed en toekomstbestendig akkoord komt. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) steunt de onderhandelingsinzet van de VSNU dan ook volledig. Zolang er geen overeenkomst is, zullen wetenschappers er rekening mee moeten houden dat ze op een andere manier toegang moeten krijgen tot de door hen gewenste artikelen die vanaf 1 mei 2017 worden gepubliceerd bij OUP. Het publiceren in de tijdschriften kan wel gewoon doorgaan.

Met wetenschappelijke uitgevers worden afspraken gemaakt over de abonnementsgelden voor wetenschappelijke tijdschriften namens alle Nederlandse universiteiten. De VSNU onderhandelt namens de Nederlandse universiteiten met deze uitgevers. Universiteiten willen de afspraken over de abonnementen alleen verlengen onder de voorwaarde dat uitgevers open access dichterbij brengen. Dat OUP deze stap nu niet kan zetten, is te betreuren, maar gelukkig, vergeleken met de bredere open access-ontwikkeling, een uitzondering.