Nieuwsberichten

Grote stap voorwaarts in open access met Sage

Grote stap voorwaarts in open access met Sage

VSNU en Sage zetten nieuwe stappen naar open access. De komende drie jaar komt 97% van alle publicaties van Nederlandse universiteiten vrij beschikbaar voor een breed publiek. Deze afspraak is een vervolg op de goede samenwerking in 2015 en 2016, toen beide partijen al hadden afgesproken om 20% van de publicaties open access te publiceren.

Voor 2017 tot eind 2019 is overeengekomen dat open access publiceren in 97% van de collectietijdschriften mogelijk wordt voor wetenschappers verbonden aan een Nederlandse onderzoeksinstelling. Ook de Open Universiteit profiteert van deze deal. Er is nu nog geen 100% open access mogelijk, omdat diverse ‘societies’ hier nog geen toestemming voor verlenen. De leesrechten van reeds gepubliceerde artikelen zijn weer veilig gesteld met een uitbreiding naar leesrechten voor circa 100 tijdschriften.

Aanvullend zijn er afspraken gemaakt over publiceren in de gold open access tijdschriften van Sage. Het is net als met andere uitgevers gebruikelijk dat artikelen in deze tijdschriften nu al vrij toegankelijk zijn en dus buiten het contract vallen. Besteding aan deze tijdschriften worden uit de budgetten van individuele onderzoekers gefinancierd. Sage biedt 20% korting aan op open access publiceren in de 92 gold open access tijdschriften.

 

Onderhandelingen

De VSNU onderhandelt met de afzonderlijke wetenschappelijke uitgeverijen over de abonnementsgelden. Dit worden de big-deal onderhandelingen genoemd. Universiteiten willen de afspraken over de abonnementen alleen verlengen onder de voorwaarde dat uitgevers bereid zijn stappen te zetten om open access dichterbij te brengen. Dit heeft tot verschillende akkoorden geleid met grote en kleinere internationale uitgevers.Open access brengt wetenschap dichtbij
De Nederlandse universiteiten zijn met de Nederlandse overheid groot voorstander van vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties. Open access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Open access komt niet alleen de wetenschap ten goede, maar ook de maatschappij en de economie.