Nieuwsberichten

Stijging eerstejaarsstudenten aan universiteiten

Stijging eerstejaarsstudenten aan universiteiten


Hogere instroom voornamelijk door meer vwo’ers en internationale studenten

 

De instroom van eerstejaars bachelorstudenten in universitaire opleidingen stijgt dit collegejaar 2016-2017 met ongeveer 8% tot bijna 52.000 studenten. De toename komt door een hogere vwo-instroom en een forse stijging van het aantal internationale studenten. Het totaal aantal ingeschreven studenten stijgt met 2,5% tot een totaal van circa 265.000. Nog niet eerder volgden zo veel studenten een universitaire studie. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers van de Nederlandse universiteiten.
 


Meer eerstejaars bachelorstudenten

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten groeit in alle onderwijssectoren ten opzichte van het vorige collegejaar. De procentueel grootste groei (+38%) is te zien bij de brede bacheloropleidingen, zoals Liberal Arts & Sciences. Daar stijgt het aantal van ruim 2000 naar bijna 3000 studenten. Een flinke stijging van het aantal studenten is eveneens te zien binnen  de sectoren Gedrag en Maatschappij (+9%), Economie (+9%), Taal en Cultuur (+9%) en Landbouw (+9%). In alle andere sectoren neemt de instroom ook toe: Natuur (+5%), Recht (+2%), Gezondheid (+7%). Ook in de sector Techniek stijgt het aantal studenten opnieuw (+3%). Deze ontwikkeling is al vele jaren zichtbaar. Bij een aantal opleidingen voorzien de technische universiteiten daardoor een gebrek aan capaciteit.


Onderwijs beter door internationalisering

Het aantal internationale studenten groeit al jaren. Universiteiten vinden dit een positieve ontwikkeling. De international classroom zorgt voor een rijke leeromgeving. Internationale studenten dragen bij aan een ambitieuzer studieklimaat. Bovendien vormt het voor studenten een goede voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt. Ook als studenten Nederland verlaten, zorgt hun netwerk voor nieuwe verbindingen met buitenlandse universiteiten en bedrijven.