Nieuwsberichten

Universiteiten voeren loonsverhoging uit loonruimteakkoord door

 

De 14 universiteiten, verenigd in de VSNU, besluiten uitvoering te geven aan de nog resterende loonsverhoging uit het in de zomer van 2015 gesloten loonruimteakkoord voor de publieke sector. Ondanks het feit dat het nog niet gelukt is een nieuwe cao voor de Nederlandse universiteiten af te sluiten, is het Algemeen Bestuur van de VSNU van mening dat de universitaire medewerkers nu recht hebben op deze salarisverhoging.

 

In het loonruimteakkoord uit 2015 is afgesproken dat in de publieke sector in de jaren 2015-2016 een loonsverhoging van in totaal 5,05% wordt doorgevoerd. De universiteiten hebben in 2015 en 2016 reeds loonsverhogingen doorgevoerd van in totaal 4,25%. De universiteiten hebben nu besloten de resterende loonsverhoging van 0,8% met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 uit te voeren.

 

De afwikkeling van het loonruimteakkoord was de afgelopen maanden onderdeel van de cao-gesprekken die de VSNU en werknemersorganisaties voerden. Eind mei zijn deze onderhandelingen in een impasse beland (zie hier). Het Algemeen Bestuur van de VSNU is van mening dat deze impasse er niet toe mag leiden dat medewerkers een loonstijging ontzegd wordt waar zij op grond van het loonruimteakkoord recht op hebben.

 

De huidige cao Nederlandse universiteiten loopt tot en met 1 juli 2016. Na die datum wordt de cao op grond van artikel 1.3 lid 2 met een jaar verlengd.
Het is nog niet duidelijk wanneer de onderhandelingen over een nieuwe cao worden hervat. Vooruitlopend daarop voeren de universiteiten een loonsverhoging van 0,8% door met terugwerkende kracht per 1 januari 2016. Deze verhoging wordt uitgevoerd vanaf de uitbetaling van de salarissen in de maand september.