Nieuwsberichten

Nederlandse universiteiten succesvol in verwerven Europees onderzoeksgeld

Nederlandse universiteiten succesvol in verwerven Europees onderzoeksgeld

Nederlandse universiteiten zijn zeer succesvol in het verwerven van Europese onderzoeksgelden uit Horizon2020, het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Uit een tussenstand tot medio juni 2015 blijkt dat 1144 Nederlandse projectaanvragen met succes zijn ingediend. Nederland staat hiermee op een zesde plaats. Nederland staat eveneens op een zesde plaats als het gaat om de totale omvang van het toegekende budget, meer dan €520 miljoen ging richting Nederlandse onderzoekers. Nederland wordt hiermee een Europees kampioen genoemd samen met landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje; landen die zowel qua inwoneraantal als omvang van het BNP veel groter zijn.

 

De conclusies worden gepresenteerd door Nikolas Floratos die zijn publicatie baseert op cijfers van de Europese Commissie. In de top 50 van meest succesvolle onderzoeksinstellingen staat de TU Delft op de 21e plaats met €23,8 miljoen, gevolgd door de TU Eindhoven (€19 miljoen), TNO (€19 miljoen), VU-VUMC (€17,6 miljoen) en de Universiteit van Amsterdam (€17,1 miljoen).

Europa wordt steeds belangrijker als financier voor Nederlandse universiteiten. Nederlandse onderzoeksinstellingen zijn al jarenlang zeer succesvol in het binnenhalen van gelden uit Europese onderzoeksfondsen, ondanks de sterke en toegenomen competitie onder Europese onderzoekers. In 2014 is het EU-kaderprogramma Horizon 2020 gestart met een omvangrijk budget van bijna €80 miljard voor de periode van 2014 - 2020, een toename van 41% ten opzichte van het eerdere kaderprogramma dat liep tussen 2007-2013. In die periode haalde Nederland €3,4 miljard binnen wat destijds 7,4% van de totale omvang van de Europese onderzoeksfondsen bedroeg. Uitgaande van een gemiddelde Nederlandse bijdrage van circa 5% aan deze fondsen, kwam dit neer op een rendement van 148%. Voor iedere € 10,- die Nederland via Europa in deze fondsen investeerde, ontvingen Nederlandse wetenschappers dus bijna € 15,-.

Klik hier voor het rapport