Nieuwsberichten

Zorgelijke bezuiniging op onderzoek en innovatie door Europese commissie

Zorgelijke bezuiniging op onderzoek en innovatie door Europese commissie

Nieuwsbericht

Budget onderzoeksprogramma Horizon2020 gekort met 2,7 miljard euro

De Europese Commissie heeft besloten om  2,7 miljard euro te bezuinigen op Horizon2020, het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Deze middelen worden vrijgespeeld voor een nieuw plan van commissievoorzitter Juncker om in Europa meer investeringscapaciteit te realiseren. Het besluit baart de VSNU zorgen. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Het is een onverstandige keuze om geld, bestemd voor onderzoek en innovatie, te gebruiken voor onbekende en niet gedefinieerde investeringsprojecten.’


Europa is een belangrijke financier van de Nederlandse wetenschap. Nederland haalt 50% meer budget uit Europese onderzoeksfondsen dan dat zij daar via Europa aan bijdraagt. Dit budget wordt in competitie verdeeld onder Europese onderzoekers. Ondanks de sterke competitie zijn Nederlandse onderzoeksinstellingen, waaronder universiteiten, hierin zeer succesvol; veel van hun aanvragen worden goedgekeurd. Nederland scoort dan ook beduidend hoger dan het Europese gemiddelde en ontvangt daardoor per saldo meer geld. Nederlandse universiteiten realiseren met deze bijdrage nieuw onderzoek en verbeteren daarmee hun internationale reputatie en positie. Het heeft ook een positief effect op de Nederlandse economie; het stimuleert bedrijvigheid, met kansen voor nieuwe ondernemingen en meer aantrekkingskracht voor buitenlandse kennisintensieve bedrijven.

Uiteraard juicht de VSNU extra investeringen in de Europese economie van harte toe. Deze extra middelen zouden echter niet het karakter moeten hebben van een herverdeling van middelen uit de budgetten voor kennis en innovatie die  eerder in moeizame onderhandelingen tot stand zijn gekomen. Op deze manier zijn de gepresenteerde plannen ‘een sigaar uit eigen doos’.  Karl Dittrich: ‘Verwacht wordt dat de investeringen van Juncker niet aan kennis of onderzoek worden besteed, Daarmee snijdt Europa zich gevoelig in de vingers. Kennis is immers cruciaal voor innovatie en de concurrentiepositie van Europa.’Einde bericht