Nieuwsberichten

NVAO ziet verdere kwaliteitsontwikkeling bij opleidingen in het hoger onderwijs

NVAO ziet verdere kwaliteitsontwikkeling bij opleidingen in het hoger onderwijs

De NVAO concludeert vandaag op basis van de opleidingsbeoordelingen van het afgelopen half jaar dat de kwaliteit van het hoger onderwijs steeds verder toeneemt. Deze beoordelingen hebben betrekking op 103 bestaande opleidingen en 40 nieuwe opleidingen in het hele hoger onderwijs. Elke nieuwe opleiding aan een universiteit of hogeschool wordt getoetst op kwaliteit door de NVAO in een 'toets nieuwe opleiding'. Bestaande opleidingen worden elke zes jaar opnieuw beoordeeld door de NVAO en geaccrediteerd. Daarbij kan een opleiding de beoordeling 'excellent', 'goed', 'voldoende' en 'onvoldoende' behalen. Ook kan de NVAO besluiten tot een herstelperiode voor een opleiding om tot een voldoende beoordeling te komen.  In praktijk blijkt dat in dit systeem veruit de meeste opleidingen met een 'voldoende' worden beoordeeld. Het aantal opleidingen met een hersteltraject is in het wo consistent laag: in heel 2016 was hiervan bij slechts twee opleidingen sprake. Het systeem met gedifferentieerde oordelen - i.p.v. een helder 'geaccrediteerd' of 'niet geaccrediteerd' - staat al een tijdje ter discussie.