Nieuwsberichten

Universiteiten maken werk van vaste banen

Universiteiten maken werk van vaste banen

Bij universiteiten nam in 2016 de werkgelegenheid toe: het aantal werknemers steeg met bijna 1.000 tot 49.663. Tegelijk hebben de universiteiten het afgelopen jaar effectief uitvoering gegeven aan de cao-afspraak om wetenschappelijk personeel minder vaak een flexibel dienstverband te geven. Ook nam het aandeel vrouwen onder het wetenschappelijk personeel toe tot 39,7% van de werknemers. Dit blijkt uit de nieuwe personeelscijfers (WOPI) over 2016 die de VSNU vandaag publiceert.

Meer vast, minder flex
De universiteiten zijn werkgever voor bijna 50.000 personen. In de cao 2015-2016 hebben de universiteiten en de vakbonden de afspraak gemaakt dat het aandeel flexibele dienstverbanden (tot 4 jaar) in de functiecategorieën hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent binnen de sector teruggebracht wordt tot 22%. Nu blijkt dat deze afspraak in 2016 ruimschoots is behaald. Indien de hele categorie ‘tenure track’ met uitzicht op een vast dienstverband meegeteld wordt, is het aandeel flexibele dienstverbanden in het afgelopen jaar 21% van het totaal aantal fte. Als deze categorie niet mee wordt geteld daalt het percentage zelfs tot 18%. Tegelijk laten de cijfers zien dat het aantal vaste dienstverbanden onder het wetenschappelijk personeel het laatste jaar is toegenomen, zowel procentueel (2,9 procentpunt) als in absolute cijfers (bijna 700 fte).

Aandeel vrouwen toegenomen
Naast het dalende aantal flexibele dienstverbanden trekt ook het gestegen percentage vrouwen onder het wetenschappelijk personeel de aandacht. Landelijk was in 2016 38,7% van het wetenschappelijk personeel vrouw, een stijging van bijna 400 fte. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren nam toe tot 19%. VSNU-voorzitter Karl Dittrich: “Universiteiten werken hard aan goed personeelsbeleid, waarin kwaliteit en diversiteit een belangrijke rol spelen. Deze cijfers laten zien dat we dankzij die inzet op de goede weg zijn, maar er is nog genoeg te doen.”