Nieuwsberichten

Bouwen kan niet zonder vertrouwen

Vandaag presenteerde de commissie Van de Donk haar evaluatie van het experiment met prestatiebekostiging in het hoger onderwijs. De universiteiten onderschrijven met Van de Donk de noodzaak van een strategische overheidsvisie op hoger onderwijs en bijbehorende kaders voor kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Ook zijn zij positief over het maken van integrale kwaliteitsafspraken in hun instellingsplannen. De universiteiten zijn echter tegen de uitbreiding van de prestatiebekostiging en evenmin staan zij te juichen voor een permanente nationale commissie, zoals in het rapport wordt voorgesteld.

 

VSNU-voorzitter Karl Dittrich: ‘Het is opmerkelijk dat de evaluatiecommissie adviseert de prestatiebekostiging te continueren en zelfs uit te breiden. Uit de evaluatie volgt die conclusie namelijk geenszins. Voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is het dreigen met financiële consequenties niet heilzaam. Vertrouwen, continuïteit en investeringen zijn dat wel, net als de juiste checks and balances in de bestuursstructuur en input van de juiste stakeholders. Daarmee werken universiteiten ook de komende jaren verder aan hun kwaliteit en impact. Dat is een blijvende opgave.’

 

Het spreekt voor ons vanzelf dat universiteiten verantwoording afleggen over hun prestaties, op grond van door de overheid opgestelde generieke criteria en door de instelling zelf gekozen, specifieke ambities. Voor een goede verantwoording is echter de overheid de eerst aanspreekbare actor, en niet een nieuwe permanente commissie KIHOS.

 

Net als de studentenbonden ISO en LSVb en de Vereniging Hogescholen nemen wij afstand van het voorstel van de commissie Van de Donk om de middelen van het studievoorschot breder in te zetten dan voor onderwijskwaliteit alleen. In december jl. brachten VSNU, VH, ISO en LSVb een gezamenlijke agenda uit, gericht op intensief en kleinschalig onderwijs, betere begeleiding van studenten, vernieuwing van onderwijsfaciliteiten  en professio­nalisering van docenten. Het is essentieel dat deze ontwikkelingen doorgezet worden. Ook hebben wij concrete afspraken gemaakt over hoe hogescholen en universiteiten zich hierover gaan verantwoorden.

 

Op basis van deze gemeenschappelijke agenda hebben ISO, LSVb, Vereniging Hogescholen en VSNU input geleverd aan de commissie Van de Donk. Daarin vroegen wij om ruimte voor de verdere uitwerking. We pakken daarom graag de aanbeveling van de commissie op om met het nieuwe kabinet het komend jaar in dialoog te gaan en daarvoor tijd te nemen.