Print
 
 

Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening


Alle universiteiten hanteren de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening met principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De uitgangspunten zijn:
•    eerlijkheid en zorgvuldigheid
•    betrouwbaarheid
•    controleerbaarheid
•    onpartijdigheid
•    onafhankelijkheid
•    verantwoordelijkheid

 

Onderzoekers, docenten en studenten dienen deze code te respecteren en elkaar aan te spreken op dubieus gedrag. Bestaat er een vermoeden van een integriteitsschending, dan kan een klacht worden ingediend bij de commissie wetenschappelijke integriteit van de desbetreffende universiteit. Ook hebben de universiteiten minstens één vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit. Aan de rechterzijde kunt u zowel een versie van de gedragscode in het Nederlands als in het Engels downloaden.